Hac

DİNİ SÖZLER

Dil ve Dini Sözler

Dilin dost kazanmanın önemli bir aracı olduğu ve yanı sıra bir çok afeti de beraberinde barındırdığı bilinen bir gerçektir. Nitekim, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Dili tatlı olanın dostu çok olur” buyurmakla, insanların hatalarının çoğunun dilinden geldiğini, ibadetin en kolaylarından birinin de susmak ve iyi huylu olmak şeklinde belirtmektedir. Yine Hz. Peygamber …

Devamını oku »

Arkadaş ile İlgili Sözler

Arkadaş; Düşünce ve huyları birbirine yakın olan kimselerin kurduğu dostluktur. Arkadaş aynı zamanda kendisine yakınlık ve dostluk duyulan kimsedir. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Arkadaş ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Azarlaması çok olanın arkadaşları az olur. – Fudayl bin lyab (r.a.) Seni ilgilendirmeyen şeyde ileri geri laflar etme! Düşmanını tanı! …

Devamını oku »

Amel ile İlgili Sözler

Amel; canlıların bir maksatla yaptıkları işe denilmektedir. Amel, davranış, etki, ibadet, hayırlı iş, vazife, idare, yapmak gibi anlamlara da gelmektedir. Amel, iyi (sâlih) ve kötü (seyyi’) amel olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Amel ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Nice küçük amel, niyetle büyür. Nice büyük amel …

Devamını oku »

Alim ile İlgili Sözler

Alim; Arapça bilmek manasında olan “A-lime” kökünden türetilen bir kelimedir. Belli düzeyde bilgi birikimine sahip olan kimse, bilgin, ilim sahibi için kullanılan terimdir. İslami açıdan ise, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerîm başta olmak üzere Resulullah’ın hadîslerini ve bütün sünnetini bilen, diğer İslâmî ilimlerden gerektiği şekilde haberdar olup ileri seviyede bir bilgi …

Devamını oku »

Akıl ile İlgili Sözler

Akıl; kavrama, düşünme ve bilgi etme gücünü ifade eder. Aynı zamanda muhakeme gücü, zeka, kavrayış, idrak, tutmak gibi anlamlara da gelir. Eşyanın çirkinlik, güzellik, kemal ve noksanıyla ilgili sıfatını idrak eden özelliktir. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Akıl ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen …

Devamını oku »