Anasayfa / admin

admin

Dil ve Dini Sözler

Dilin dost kazanmanın önemli bir aracı olduğu ve yanı sıra bir çok afeti de beraberinde barındırdığı bilinen bir gerçektir. Nitekim, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Dili tatlı olanın dostu çok olur” buyurmakla, insanların hatalarının çoğunun dilinden geldiğini, ibadetin en kolaylarından birinin de susmak ve iyi huylu olmak şeklinde belirtmektedir. Yine Hz. Peygamber …

Devamını oku »

Arkadaş ile İlgili Sözler

Arkadaş; Düşünce ve huyları birbirine yakın olan kimselerin kurduğu dostluktur. Arkadaş aynı zamanda kendisine yakınlık ve dostluk duyulan kimsedir. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Arkadaş ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Azarlaması çok olanın arkadaşları az olur. – Fudayl bin lyab (r.a.) Seni ilgilendirmeyen şeyde ileri geri laflar etme! Düşmanını tanı! …

Devamını oku »

Amel ile İlgili Sözler

Amel; canlıların bir maksatla yaptıkları işe denilmektedir. Amel, davranış, etki, ibadet, hayırlı iş, vazife, idare, yapmak gibi anlamlara da gelmektedir. Amel, iyi (sâlih) ve kötü (seyyi’) amel olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Amel ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Nice küçük amel, niyetle büyür. Nice büyük amel …

Devamını oku »

Alim ile İlgili Sözler

Alim; Arapça bilmek manasında olan “A-lime” kökünden türetilen bir kelimedir. Belli düzeyde bilgi birikimine sahip olan kimse, bilgin, ilim sahibi için kullanılan terimdir. İslami açıdan ise, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerîm başta olmak üzere Resulullah’ın hadîslerini ve bütün sünnetini bilen, diğer İslâmî ilimlerden gerektiği şekilde haberdar olup ileri seviyede bir bilgi …

Devamını oku »

Akıl ile İlgili Sözler

Akıl; kavrama, düşünme ve bilgi etme gücünü ifade eder. Aynı zamanda muhakeme gücü, zeka, kavrayış, idrak, tutmak gibi anlamlara da gelir. Eşyanın çirkinlik, güzellik, kemal ve noksanıyla ilgili sıfatını idrak eden özelliktir. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Akıl ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen …

Devamını oku »

Ahlak ile İlgili Sözler

Ahlak; huy, mizaçlar, seciyeler manasında bir kavram olup, “insanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak olmasıdır” şeklinde tanımlanabilir. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Ahlak ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Makamların en üstünü; kötü bir huyu, bir huya çevirmektir. – Sehl bin Abdullah Tüsteri (k.s.) Ahlâk …

Devamını oku »

Ahiret ile İlgili Sözler

Ahiret lügatta “evvel” kelimesinin zıddı olarak “son” ve “sonra olan” manasında Arapça bir kelimedir. İslami literatürde ise bu kelime “öbür dünya” şeklinde kullanılmıştır. Dünya, canlıların yaşadığı evvelki alem, ahiret ise son alemdir. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Ahiret ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: İnsanlar fakir olmaktan korkup, dünyalık için …

Devamını oku »

Beddua Etmek

İki çeşit dua vardır; Birine hayırlı dua ve diğerine de Farsçada kötü anlamına gelen beddua denir. Veya herhangi bir nedenden dolayı bir kişi hakkında kötü temennide bulunmaya beddua denilmektedir. Yüce Allah buyuruyor: “İnsan hayır için dua ettiği gibi şer için de dua eder. İnsan çok acelecidir.” (İsrâ Suresi, 11) İnsan güzel …

Devamını oku »

Amin

Ferdi ve toplu olarak yaptığımız duâların cümle bitimlerinde veya duânın sonunda Âmin deriz. Peki Âmin ne demektir? Âmin, Ya Rabb kabul buyur veya duamızı kabul et, demektir. Arapça’da isim-fiil olarak kabul edilen kelimelerdendir. Kelimenin İbranice olduğu kânaatleri vardır. Zira aynı kelimeyi “amen” şeklinde kullanan Yahudi ve Hristiyanlar bunun Süryânîce “âmin” kelimesinden …

Devamını oku »

Dua Nedir?

Dua, inanmış kimseler için manevi bir silahtır. Dua, gelecek bela ve kazalara karşı siperlik eder, gelecek musibetleri engeller. Başa gelmiş olan bela ve kazaların da etkisini azaltır ve vereceği zararları da hafifletir. Dua etmek, Cenab-ı Allah’tan yardım talep etmektir. Şimdi Dua Nedir? sualinin cevabını Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Dualar kitabındaki ilgili …

Devamını oku »