Anasayfa / admin

admin

Dil ve Dini Sözler

Dilin dost kazanmanın önemli bir aracı olduğu ve yanı sıra bir çok afeti de beraberinde barındırdığı bilinen bir gerçektir. Nitekim, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Dili tatlı olanın dostu çok olur” buyurmakla, insanların hatalarının çoğunun dilinden geldiğini, ibadetin en kolaylarından birinin de susmak ve iyi huylu olmak şeklinde belirtmektedir. Yine Hz. Peygamber …

Devamını oku »

Arkadaş ile İlgili Sözler

Arkadaş; Düşünce ve huyları birbirine yakın olan kimselerin kurduğu dostluktur. Arkadaş aynı zamanda kendisine yakınlık ve dostluk duyulan kimsedir. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Arkadaş ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Azarlaması çok olanın arkadaşları az olur. – Fudayl bin lyab (r.a.) Seni ilgilendirmeyen şeyde ileri geri laflar etme! Düşmanını tanı! …

Devamını oku »

Amel ile İlgili Sözler

Amel; canlıların bir maksatla yaptıkları işe denilmektedir. Amel, davranış, etki, ibadet, hayırlı iş, vazife, idare, yapmak gibi anlamlara da gelmektedir. Amel, iyi (sâlih) ve kötü (seyyi’) amel olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Amel ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Nice küçük amel, niyetle büyür. Nice büyük amel …

Devamını oku »

Alim ile İlgili Sözler

Alim; Arapça bilmek manasında olan “A-lime” kökünden türetilen bir kelimedir. Belli düzeyde bilgi birikimine sahip olan kimse, bilgin, ilim sahibi için kullanılan terimdir. İslami açıdan ise, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerîm başta olmak üzere Resulullah’ın hadîslerini ve bütün sünnetini bilen, diğer İslâmî ilimlerden gerektiği şekilde haberdar olup ileri seviyede bir bilgi …

Devamını oku »

Akıl ile İlgili Sözler

Akıl; kavrama, düşünme ve bilgi etme gücünü ifade eder. Aynı zamanda muhakeme gücü, zeka, kavrayış, idrak, tutmak gibi anlamlara da gelir. Eşyanın çirkinlik, güzellik, kemal ve noksanıyla ilgili sıfatını idrak eden özelliktir. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Akıl ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen …

Devamını oku »

Ahlak ile İlgili Sözler

Ahlak; huy, mizaçlar, seciyeler manasında bir kavram olup, “insanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak olmasıdır” şeklinde tanımlanabilir. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Ahlak ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Makamların en üstünü; kötü bir huyu, bir huya çevirmektir. – Sehl bin Abdullah Tüsteri (k.s.) Ahlâk …

Devamını oku »

Ahiret ile İlgili Sözler

Ahiret lügatta “evvel” kelimesinin zıddı olarak “son” ve “sonra olan” manasında Arapça bir kelimedir. İslami literatürde ise bu kelime “öbür dünya” şeklinde kullanılmıştır. Dünya, canlıların yaşadığı evvelki alem, ahiret ise son alemdir. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Ahiret ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: İnsanlar fakir olmaktan korkup, dünyalık için …

Devamını oku »

Hac Nedir?

Hac, Arafat’ta belirlenen özel vaktinde vakfe yapmaktan (bir miktar durmaktan) ve Kâbe-i Muazzama’yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret etmekten ibaret olan bir ibadettir. İslâm’ın şartlarından beşincisidir. Mal ve bedenle yapılan bir ibadettir. Hac yapan kimseye “hacı” denir. Çoğulu “hüccac”dır. Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Belirli şartları taşıyan müslümanların …

Devamını oku »

Haccın Farzları

Haccın farzları ihram, Arafat vakfesi ve ziyaret tavafı olmak üzere üçtür. Bu farzlardan ihram şart, Arafat vakfesi ile ziyaret tavafı ise rükündür. Haccın farzları ayrı ayrı konu olarak işlendiğinden dolayı aşağıdaki sayfalarımıza göz atmanızı öneririz.

Devamını oku »

Haccın Vacipleri

Haccın vâcipleri iki kısma ayrılır. Kendi başlarına müstakil olanlara “aslî vacipler”, diğer menâsike bağlı olanlara da “fer’î vâcipler” denir. Aslî vâcipler şunlardır: 1. MÜZDELİFE VAKFESİ Müzdelife Arafat ile Mina arasında bir bölgedir. Harem sınırları içerisindedir. Hacda arefe gününü bayramın birinci gününe bağlayan geceyi burada geçirmek sünnet, vakfe yapmak ise vâciptir. …

Devamını oku »