Anasayfa / admin

admin

Dil ve Dini Sözler

Dilin dost kazanmanın önemli bir aracı olduğu ve yanı sıra bir çok afeti de beraberinde barındırdığı bilinen bir gerçektir. Nitekim, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Dili tatlı olanın dostu çok olur” buyurmakla, insanların hatalarının çoğunun dilinden geldiğini, ibadetin en kolaylarından birinin de susmak ve iyi huylu olmak şeklinde belirtmektedir. Yine Hz. Peygamber …

Devamını oku »

Arkadaş ile İlgili Sözler

Arkadaş; Düşünce ve huyları birbirine yakın olan kimselerin kurduğu dostluktur. Arkadaş aynı zamanda kendisine yakınlık ve dostluk duyulan kimsedir. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Arkadaş ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Azarlaması çok olanın arkadaşları az olur. – Fudayl bin lyab (r.a.) Seni ilgilendirmeyen şeyde ileri geri laflar etme! Düşmanını tanı! …

Devamını oku »

Amel ile İlgili Sözler

Amel; canlıların bir maksatla yaptıkları işe denilmektedir. Amel, davranış, etki, ibadet, hayırlı iş, vazife, idare, yapmak gibi anlamlara da gelmektedir. Amel, iyi (sâlih) ve kötü (seyyi’) amel olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Amel ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Nice küçük amel, niyetle büyür. Nice büyük amel …

Devamını oku »

Alim ile İlgili Sözler

Alim; Arapça bilmek manasında olan “A-lime” kökünden türetilen bir kelimedir. Belli düzeyde bilgi birikimine sahip olan kimse, bilgin, ilim sahibi için kullanılan terimdir. İslami açıdan ise, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerîm başta olmak üzere Resulullah’ın hadîslerini ve bütün sünnetini bilen, diğer İslâmî ilimlerden gerektiği şekilde haberdar olup ileri seviyede bir bilgi …

Devamını oku »

Akıl ile İlgili Sözler

Akıl; kavrama, düşünme ve bilgi etme gücünü ifade eder. Aynı zamanda muhakeme gücü, zeka, kavrayış, idrak, tutmak gibi anlamlara da gelir. Eşyanın çirkinlik, güzellik, kemal ve noksanıyla ilgili sıfatını idrak eden özelliktir. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Akıl ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen …

Devamını oku »

Ahlak ile İlgili Sözler

Ahlak; huy, mizaçlar, seciyeler manasında bir kavram olup, “insanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak olmasıdır” şeklinde tanımlanabilir. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Ahlak ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: Makamların en üstünü; kötü bir huyu, bir huya çevirmektir. – Sehl bin Abdullah Tüsteri (k.s.) Ahlâk …

Devamını oku »

Ahiret ile İlgili Sözler

Ahiret lügatta “evvel” kelimesinin zıddı olarak “son” ve “sonra olan” manasında Arapça bir kelimedir. İslami literatürde ise bu kelime “öbür dünya” şeklinde kullanılmıştır. Dünya, canlıların yaşadığı evvelki alem, ahiret ise son alemdir. Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Ahiret ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız: İnsanlar fakir olmaktan korkup, dünyalık için …

Devamını oku »

Allahın 99 ismi

Ebû Hüreyre(r.a.) rivayet etmiştir: “Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Bu isimleri bir kimse ezberlerse (hıfz) cennete girer. O tektir, teki sever.” (Buhârî, De’avât, 68, VII, 169) “Allah’ın 99 ismi vardır, yüzden bir eksik. Kim bunları sayarsa (ihsâ) cennete girer.” (Buhârî, Tevhîd, 12; Şurût, 18, ; Müslim, Zikir, 5) …

Devamını oku »

Hz Adem Duası

Âdem (a.s.) ve eşi, cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra cennetten yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdir: Okunuşu: “Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem teğfir lenâ ve terhamnâ le-nekûnenne minel-hâsirîn.” Anlamı: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!” (A’râf, 7/23) …

Devamını oku »

Hz Nuh Duası

Nuh (a.s.), kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca (Hûd, 11/43); “Rabbim! Şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır, Sen hâkimler hâkimisin” diye Rabbine seslenmiş, bunun üzerine yüce Allah, “Ey Nuh! O, asla senin ailenden değildir, onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O hâlde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi …

Devamını oku »