Son Eklenen Dualar

Allahın 99 ismi

Ebû Hüreyre(r.a.) rivayet etmiştir: “Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Bu isimleri bir kimse ezberlerse (hıfz) cennete girer. O tektir, teki sever.” (Buhârî, De’avât, 68, VII, 169) “Allah’ın 99 …

Devamını oku »

Hz Adem Duası

Âdem (a.s.) ve eşi, cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra cennetten yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdir: Okunuşu: “Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem teğfir lenâ ve terhamnâ le-nekûnenne minel-hâsirîn.” …

Devamını oku »

Hz Nuh Duası

Nuh (a.s.), kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca (Hûd, 11/43); “Rabbim! Şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır, Sen hâkimler hâkimisin” diye Rabbine seslenmiş, bunun üzerine yüce Allah, …

Devamını oku »

Hz Lut Duası

Lût kavmi, âlemde kendilerinden önce kimsenin yapmadığı ahlâksızlığa (homoseksüelliğe) düştüler. (A’râf, 7/8081) Lût peygamberin (a.s.) ikazına rağmen bu çirkin işlerinden vazgeçmediler, üstelik Peygamberi de yalanladılar. Kavminin bu tutumuna karşı Lût …

Devamını oku »

Hz Şuayb Duası

Okunuşu: “Rabbene’ftah beynenâ ve beyne kavminâ bil-hakkı ve ente hayrul-fâtihîn.” Anlamı: “Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (A’râf, 7/89) Okunuşu: Vemâ tevfîkî illâ billâhi ‘aleyhi tevekkeltü …

Devamını oku »

Hz Süleyman Duası

Kuş ve karınca dilini bilen, hükümdar peygamberlerden biri olan, insanlardan, cinlerden ve kuşlardan ordusu bulunan, Davud peygamberin oğlu Süleyman (a.s.), ordusu ile karınca vadisine gelir, bir karıncanın, “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, …

Devamını oku »

İbrahim Peygamberin Duası

Azim sahibi peygamberlerden biri olan Hz. İbrahim (a.s.); tanrı diye putlara tapan kavmini tevhide/Allah’ın bir tek ilâh olduğu inancına çağırmış, putperestlikle mücadele etmiştir. Bu mücadele sürecinde putperest hükümdar Nemrut tarafından …

Devamını oku »

Hz Yusuf’un Duası

Yusuf (a.s.), kardeşleri tarafından kıskançlık sebebiyle bir kuyuya atılmış, burada yolcular tarafından bulunmuş, Mısır’a götürülüp satılmıştır. Çok güzel ve sevimli olan Hz. Yusuf’u Mısır Hazine bakanı almıştır. Bakanın evinde yaşarken …

Devamını oku »

Zekeriya Peygamberin Duası

Hz. Musa (a.s.) ile Hz. Hârûn (a.s.)’un babası olan İmrân’ın hanımı hamile kalınca, “Rabbim! Karnımdakini sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et, şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilesin” …

Devamını oku »

Hz Musa’nın Duası

Musa (a.s.), azim sahibi, ulu peygamberlerden biridir. Firavunların idaresindeki İsraillilerin doğan erkek çocuklarının öldürüldüğü bir zamanda Mısır’da doğmuş, Allah’ın lütfu ile Firavun’un sarayında annesi ile birlikte büyümüştür. İsrail oğullarına peygamber …

Devamını oku »

Beddua Etmek

İki çeşit dua vardır; Birine hayırlı dua ve diğerine de Farsçada kötü anlamına gelen beddua denir. Veya herhangi bir nedenden dolayı bir kişi hakkında kötü temennide bulunmaya beddua denilmektedir. Yüce …

Devamını oku »

Amin

Ferdi ve toplu olarak yaptığımız duâların cümle bitimlerinde veya duânın sonunda Âmin deriz. Peki Âmin ne demektir? Âmin, Ya Rabb kabul buyur veya duamızı kabul et, demektir. Arapça’da isim-fiil olarak kabul …

Devamını oku »

Dua Nedir?

Dua, inanmış kimseler için manevi bir silahtır. Dua, gelecek bela ve kazalara karşı siperlik eder, gelecek musibetleri engeller. Başa gelmiş olan bela ve kazaların da etkisini azaltır ve vereceği zararları …

Devamını oku »

İman ve İbadette Sebat Duası

Sözlükte bir şeye inanmak, bir şeyi tasdik etmek, bir kimsenin söylediğini kabullenmek, demek olan “iman” dinî bir terim olarak; Resûlullah (s.a.s.)’ın Allah’tan alıp bize bildirdiği kesin olarak sabit olan şeyleri …

Devamını oku »

Sünnet Merasimi Duası

“Sünnet” (hitan); erkeğin üreme organının ucundaki derinin kesilmesine denir. Sünnet olmak, insanın fıtratının gereği (Buhârî, Libas, 62; Müslim,Tahare, 49) ve peygamberimizin sünnetidir. Sünnet, İslâm’ın şiarı olduğu gibi, sağlık açısından birçok …

Devamını oku »

Kabir Duası

Kabir ziyaretinin, ölü ve ziyarette bulunan kimse için iki ayrı yönü vardır. Kabir ziyaretinde bulunan kimse, hem ölüye duada bulunur, hem de dünya hayatının fani oluşunu idrâk eder. Kabirde bulunan …

Devamını oku »