Anasayfa / Dualar

Dualar

Günlük hayatımızda yapılan duaları bu kategori altında bulabileceksiniz. Kuranda yer alan ve Peygamberimizin yaptığı dualar burada…

Beddua Etmek

İki çeşit dua vardır; Birine hayırlı dua ve diğerine de Farsçada kötü anlamına gelen beddua denir. Veya herhangi bir nedenden dolayı bir kişi hakkında kötü temennide bulunmaya beddua denilmektedir. Yüce Allah buyuruyor: “İnsan hayır için dua ettiği gibi şer için de dua eder. İnsan çok acelecidir.” (İsrâ Suresi, 11) İnsan güzel …

Devamını oku »

Amin

Ferdi ve toplu olarak yaptığımız duâların cümle bitimlerinde veya duânın sonunda Âmin deriz. Peki Âmin ne demektir? Âmin, Ya Rabb kabul buyur veya duamızı kabul et, demektir. Arapça’da isim-fiil olarak kabul edilen kelimelerdendir. Kelimenin İbranice olduğu kânaatleri vardır. Zira aynı kelimeyi “amen” şeklinde kullanan Yahudi ve Hristiyanlar bunun Süryânîce “âmin” kelimesinden …

Devamını oku »

Dua Nedir?

Dua, inanmış kimseler için manevi bir silahtır. Dua, gelecek bela ve kazalara karşı siperlik eder, gelecek musibetleri engeller. Başa gelmiş olan bela ve kazaların da etkisini azaltır ve vereceği zararları da hafifletir. Dua etmek, Cenab-ı Allah’tan yardım talep etmektir. Şimdi Dua Nedir? sualinin cevabını Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Dualar kitabındaki ilgili …

Devamını oku »

İman ve İbadette Sebat Duası

Sözlükte bir şeye inanmak, bir şeyi tasdik etmek, bir kimsenin söylediğini kabullenmek, demek olan “iman” dinî bir terim olarak; Resûlullah (s.a.s.)’ın Allah’tan alıp bize bildirdiği kesin olarak sabit olan şeyleri şeksiz ve şüphesiz kalp ile tasdik etmektir. İmanın yeri kalptir. Bir insanın, şartlarına uygun iman ettikten sonra, bu imanını son …

Devamını oku »

Sünnet Merasimi Duası

“Sünnet” (hitan); erkeğin üreme organının ucundaki derinin kesilmesine denir. Sünnet olmak, insanın fıtratının gereği (Buhârî, Libas, 62; Müslim,Tahare, 49) ve peygamberimizin sünnetidir. Sünnet, İslâm’ın şiarı olduğu gibi, sağlık açısından birçok yararı da vardır. Sünnet esnasında şöyle dua edilebilir; Okunuşu: “E’ûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Elhamdülillâhi rabbi’l-alemin. Ve’s-salâtü ve’s- selâmü ‘alâ rasûlinâ …

Devamını oku »

Kabir Duası

Kabir ziyaretinin, ölü ve ziyarette bulunan kimse için iki ayrı yönü vardır. Kabir ziyaretinde bulunan kimse, hem ölüye duada bulunur, hem de dünya hayatının fani oluşunu idrâk eder. Kabirde bulunan kişinin bir zamanlar kendisi gibi sağ olduğunu, hayalleri ve emelleri olduğunu, belki de bunlardan pek çoğunu gerçekleştirmeye fırsat bulamadan öldüğünü, …

Devamını oku »

Ölünün Arkasından Okunacak Dua

Cenazeyi Definden Sonra Okunacak Dua Cenazenin defni tamamlandıktan sonra geride kalanlar şu duaları okuyabilirler: Okunuşu: “E’ûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Minhâ haleknâküm ve fîhâ nü’îdüküm ve minhâ nuhricüküm târeten uhrâ. Allâhümme fağfir lehû verhamhü inneke ente’l- ğafûrü’r-rahîm. Allâhümme’ğfirlî ve lehû ve a’kıbnî minhü ‘ukben haseneten.” Anlamı: “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman …

Devamını oku »

Telkin Duası

Son nefesine yaklaşmış, ölmek üzere olan kişinin yanında kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdet okunmasına; cenaze defnedildikten sonra, kabirde sorulması muhtemel soruları ve cevapları ölüye hatırlatma konuşmasına telkin denir. Ölmek üzere olan kişinin, sağ tarafına çevrilerek yüzünü kıbleye gelecek şekilde yatırmak müstahaptır. Bu durumda olan kişinin yanında, hatırlatmak amacıyla kelime-i tevhîd …

Devamını oku »

Ölüm Haberi Alınca Okunacak Dua

Hayat ne kadar gerçekse, ölüm de o kadar açık bir hakikattir. Her canlı bir gün gelecek ölümü tadacaktır. Ölümsüz ve ebedî olan ancak Allah’tır. Hayat ve ölüm, Allah’ın kulu olan biz insanlar için tabiî bir hâldir. İnsan bu hakikat karşısında Yüce Yaratıcıya teslimiyetini kaybetmemeli ve serinkanlı olabilmelidir. Kişinin çok sevdiği …

Devamını oku »

inna lillahi ve inna ileyhi raciun

“İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” Bakara Suresi 156. ayetinde geçmektedir. İnna lillahi ve inna ileyhi râciûn ayetini bir ölüm haberi alınca veya musibet anında okumaya da İstirca denilmektedir. Müslüman bir kimse musibete uğradığında veya bir yakınının ölüm haberini aldığında istircâ etmesi (innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn demesi) müstehaptır. İnnâ lillâhi ve …

Devamını oku »