Anasayfa / Dualar

Dualar

Günlük hayatımızda yapılan duaları bu kategori altında bulabileceksiniz. Kuranda yer alan ve Peygamberimizin yaptığı dualar burada…

Hz Eyüp Duası

Sabır kahramanı ünvanı ile anılan Hz. Eyüp (a.s.) çok şiddetli bir hastalığa yakalanmıştır. Uzun süren hastalığının yanında çeşitli musibet ve imtihanlara da maruz kalan Hz. Eyüp (a.s.) tüm bu musibetlere sabretmiş ve başta da belirttiğimiz üzere Sabır Kahramanı ünvanını almıştır. Daha sonra imtihan daha da şiddetlenmiş ve hastalığı o kadar …

Devamını oku »

Rabbişrahli – Hz Musa’nın Duası

Hz. Musa (a.s.)’ın okuduğu ve -Rabbişrahli Sadri- olarak da bilinen Kuran-ı Kerim’de Taha Suresinin 25-28. ayetleri aşağıdaki gibidir. Rabbişrahlî sadrî. ve yessir lî emrî. vahlül ugdeten min lisânî. yefgahû gavlî. Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. (Ta-Ha Suresi, 25-28) * * * Konuşamayanların, kekeme …

Devamını oku »

Hz Yunusun Duası

Allahu Teala’nın Kuran-ı Kerim’de bize öğrettiği dualardan birisi de Hz. Yunus (a.s.) duasıdır. Yunus Peygamberin balığın karnında yaptığı duaya geçmeden önce Yunus (a.s.) kıssasına göz atalım: Putlara tapan Ninova halkını tevhid dinine davet etmekle görevlendirilmiş olan Hz. Yûnus (a.s.), halkı uzun süre dine davet etmesine rağmen kendisine çok az kimse …

Devamını oku »

Rabbi Yessir Duası

Mübah bir işe başlarken, yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla sonuçlanması için Rabbi Yessir (temmim) duası yapılır. Yeni bir işe başlarken evvela Besmele çekilir. Ardından işlerimizde kolaylık ve Rabbimizin yardımı için şu temmim duası yapılır. RABBİ YESSİR DUASI Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr Rabbim! İşlerimi kolaylaştır, …

Devamını oku »

Kenzül Arş Duası

Sıkıntılı hallerimizde, ihtiyaçlarımızın giderilmesini şiddetle arzuladığımız anlarda, günahlarımızın af edilmesi istediğimiz her an, Allah’ın merhamet ve şefkatine sığınmak gayesiyle Kenzül Arş duası okuyabiliriz. Kenzü’l-Arş Duâsı, başta peygamberler hakkı ve hürmeti için, büyük meleklerin hakkı ve hürmeti için, “Bismillahirrahmanirrahim” hakkı ve hürmeti için ve Fatiha Sûresinden başlayıp Kur’ân’ın Sûre-i Celîlelerinin tamamının …

Devamını oku »

Siğil Duası

Siğil (Temreği veya Temre) için okunması tavsiye edilen dualar şu şekildedir… Siğil için Zuhruf Suresinin 79. ayeti okunabilir. Em ebramû emran fe innâ mubrimûn Yüzde ve elde bulunan siğiller (temreler) için kenarları kalemle işaretlenerek 3-5 ve 7-40 defa bu ayet okunursa Allah şifa verir, inşallah. * * * Üç adet …

Devamını oku »

Teheccüd Duası

Teheccüd namazı, geceleyin uyanıp kılınan nafile bir namazdır. Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimize hitaben: “Gecenin bir kısmında sadece sana mahsus, fazla (bir ibadet) olmak üzere namaz kıl. Muhakkak Rabbin seni öğülmüş bir makama erdirecektir” (el-İsra, 17/79) buyurulmuştur. Ayet-i kerimenin tefsirinde teheccüd namazının Hz. Peygamber için farz veya fazilet olduğu ümmeti için …

Devamını oku »

Yolculuk Duası

Bir arabaya (binite) bindiğinizde: Subhanellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ Rabbinâ le münkali-bûn. ANLAMI: “Hiç de lâyık olmadığımız halde bize bunu müsahhar kılan Allah’ı tesbîh ederim.” (Zuhruf sûresi, 13) * * * Ayrıca binite binerken: Bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ inne rabbî leğafûru’r-rahîm ANLAMI: O’nun yürümesi …

Devamını oku »

Sıkıntı Duası

Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz şöyle buyurmuştur: “– Ben bir söz bilirim ki, büyük bir üzüntüye, sıkıntıya düşmüş bir kul söylerse, Allah Teâlâ ona muhakkak bir çıkış yolu açar. Bu, kardeşim Yûnus’un sözüdür: Karanlık içinde kaldığı vakit: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn «Senden başka ilâh yoktur. …

Devamını oku »

Evden Çıkarken Okunacak Dua

Enes (r.a.) merfû’ hadisinde: “Bir kimse evinden çıkarken, “Bismillah, tevekkeltu Alallâh, lâ havle ve lâ kuvvete illâ Billâh” derse, melekler tarafından kendisine: “Yetindin, korundun, muhafaza edildin ve hayırlı işlere iletildin” denilir ve şeytan da ondan uzaklaşır.” buyurulmuştur. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere sabahleyin evden çıkarken okunacak dua şöyledir: Bismillah, tevekkeltü …

Devamını oku »