Anasayfa / Hac

Hac

Hac Nedir?

Hac, Arafat’ta belirlenen özel vaktinde vakfe yapmaktan (bir miktar durmaktan) ve Kâbe-i Muazzama’yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret etmekten ibaret olan bir ibadettir. İslâm’ın şartlarından beşincisidir. Mal ve bedenle yapılan bir ibadettir. Hac yapan kimseye “hacı” denir. Çoğulu “hüccac”dır. Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Belirli şartları taşıyan müslümanların …

Devamını oku »

Haccın Farzları

Haccın farzları ihram, Arafat vakfesi ve ziyaret tavafı olmak üzere üçtür. Bu farzlardan ihram şart, Arafat vakfesi ile ziyaret tavafı ise rükündür. Haccın farzları ayrı ayrı konu olarak işlendiğinden dolayı aşağıdaki sayfalarımıza göz atmanızı öneririz.

Devamını oku »

Haccın Vacipleri

Haccın vâcipleri iki kısma ayrılır. Kendi başlarına müstakil olanlara “aslî vacipler”, diğer menâsike bağlı olanlara da “fer’î vâcipler” denir. Aslî vâcipler şunlardır: 1. MÜZDELİFE VAKFESİ Müzdelife Arafat ile Mina arasında bir bölgedir. Harem sınırları içerisindedir. Hacda arefe gününü bayramın birinci gününe bağlayan geceyi burada geçirmek sünnet, vakfe yapmak ise vâciptir. …

Devamını oku »

Peygamber Efendimizi Ziyaret

Resûl-i Ekrem Efendimiz’i (s.a.v) ziyaret vâcibe yakın bir sünnet-i müekkededir. Peygamber Efendimiz’in Medine-i Münevvere’de bulunan kabr-i şerifini ziyaret etmek ve mescidinde namaz kılmak büyük bir mükâfata vesile olduğu gibi, onun sevgisini yenilemenin ve onun sünnetine bağlılığın da önemli bir yoludur. Hz. Peygamberi (s.a.v.) ve Peygamber Mescidini ziyaret, sıradan bir ziyaret …

Devamını oku »

Umre Nasıl Yapılır

Umre yapmak isteyen kimse belirtilen yerlerde (mîkatlarda) ihrama girmek için gerekli hazırlığını yapar. İhrama girmeden önce genel bir vücut temizliği yapılır. Mümkünse gusledilir, değilse abdest alınır. Varsa güzel koku sürülür. Üstündeki elbisesini çıkarır ve (izar ve rida) iki parçadan ibaret dikişsiz ve beyaz örtüleri takınır. Mekruh bir vakit değilse , iki …

Devamını oku »

Umre

Umre, belirli bir vakte bağlı olmaksızın ihrama girerek tavaf ve sa‘y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibaret olan bir ibadettir. Ömürde bir defa umre yapmak müekked bir sünnettir. Umre, Hanefî ve Malikî mezheplerine göre sünnet-i müekkede, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre farzdır. Umrenin iki farzı vardır, ihram ve tavaf. Bunlardan …

Devamını oku »

Şafiilere Göre Hac

Her gücü yetene, hayatında bir defaya mahsus olarak, hac ibadetini yerine getirmesi farz-ı ayındır. İmam Şâfiî’ye göre hac fevrî olmayıp (haccın farz olduğu ilk yılda yapılması gerekmeyen) tehir edilmesinde bir beis yoktur. Fakat farz olduğu yılda edası daha evlâdır. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI Bunlar beş tanedir: 1. Müslüman olmak. 2. …

Devamını oku »

Hacda Vekalet

Hac ibadetiyle mükellef olan bir kimse farz olan haccını bizzat yerine getirmekten âciz olması halinde vekil tayin ederek yaptırması câizdir. Farz olan haccın bedel tarafından yapılan hacla, yerine getirilmiş sayılabilmesinin şartları şunlardır: 1. Adına haccedilecek kişi vefat etmiş veya yaşlılık, iyileşme ümidi olmayan hastalık, kadının birlikte yolculuk yapacağı mahreminin bulunmaması …

Devamını oku »

Hac-Umre Yasakları ve Cezaları

Hac veya umre için ihrama girmiş olanların din yönünden yapmaları yasak olan şeylere “cinayetü’l-hac” (hac yasakları) denir. Bu işlerde kasıt, yanılma, hataya düşme ve unutma birdir. Ancak kasten yapılması günahtır. Cezadan başka tövbe ve istiğfar etmek icap eder. Kırân haccına niyet eden kimse ihram yasaklarından birini işlemesi halinde, biri umrenin …

Devamını oku »

Hacda Kadınların Bazı Durumları

Hac ve umrede kadınların erkeklerden ayrıldığı hususlar şunlardır: 1. Kadınlar ihramlı iken, yalnızca yüzlerini örtmezler. Elbise, çorap, eldiven ve kapalı ayakkabı giyebilirler, başlarını örterler. 2. Telbiye, tekbir, tehlil ve dua yaparken seslerini yükseltmezler. 3. Tavafta ıztıbâ’ ve remel, sa’yde hervele yapmazlar. 4. İhramdan çıkmak için saçlarını tıraş etmezler. Uçlarından bir …

Devamını oku »