Anasayfa / Hac (Sayfa 2)

Hac

Kıran Haccı

Kırân haccı, aynı yılın hac aylarında umre ve haccı bir ihramda birleştirmek suretiyle yapılan hacca denir. Bunun için hacceden kişi Mekke dışından gelen biri olmalıdır. Bu haccı yapana şükür kurbanı kesmek vâciptir. Kırân haccı yapmaya niyet edenler mîkat sınırında ihrama girerken hem hacca hem de umreye birlikte niyet ederler. Mekke’ye …

Devamını oku »

Temettü Haccı

Temettu’ haccı, aynı yılın hac aylarında umre ve hac ibadetlerini ayrı ayrı ihramla yapmaktır. Bunun için hacceden kişi Mekke dışından olmalıdır. Harem ve mîkat sınırları içinde ikamet edenlerin temettü’ haccı yapması câiz değildir. Temettü’ haccı yapmak isteyen bir kimse, mîkatta yalnız umre niyetiyle ihrama girer. Umresini eda ettikten sonra tıraş …

Devamını oku »

İfrad Haccı

İfrad haccı, ayrıca bir umre yapmadan sadece hac yapmaktır. Bunda şükür kurbanı kesmek vâcip değildir. İster mîkat sınırı dışında, ister içinde ikamet etsin, herkes ifrad haccı yapabilir. Uygulaması şöyledir: 1. Helâl ve temiz bir mal elde eder, ödenmesi gerekli borçları varsa onları öder, kazâya kalmış ibadetleri varsa mümkün olduğu kadar …

Devamını oku »

Haccın Sünnetleri

Sünnetlerin yerine getirilmesi haccın sevap ve faziletini artırır. Mazeretsiz terki mekruhtur. Ancak bu terkten dolayı herhangi bir ceza gerekmez. Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Hac vazifelerini benden öğreniniz, benim yaptığım gibi yapınız” (Nesai, Menasik, 220) buyurmuştur. Haccın sünnetleri iki çeşittir. Müstakil olan aslî sünnetler ve diğer menasike bağlı olan fer‘î sünnetlerdir. Fer‘î …

Devamını oku »

Şeytan Taşlama

Bayram günlerinde Mina’da bulunan cemrelere (taş atma yerlerine) taş atmak vâciptir. Buna dilimizde “şeytan taşlama” denir. Mina’da küçük cemre, orta cemre ve Akabe cemresi adı verilen taş kümeleri vardır. Bunlara küçük taşlar usulüne göre atılır. Mina bölgesi de Harem sınırları içindedir. Mekke tarafında sınırı Akabe cemresidir. Şeytan taşlama günlerinde Mina’da …

Devamını oku »

Tavaf Nasıl Yapılır

Tavafın yapılışını bu bölümümüzde öğreneceksiniz. Mescid-i Harâm’a abdestli olarak girilir. İçeri girerken ayakkabılar çıkarılır. Vücutta veya elbisede namaza mani pislik varsa temizlenir. Telbiye getirerek yavaş yavaş yürünür. Sonra şu şekilde niyet edilir: (Ziyaret Tavafı için) “Allahümme innî ürîdü tavafe beytike’l-haram feyessirhü lî ve tekabbelhü minnî seb’ate eşvâtın tavafe’l-hacci lillâhi teâlâ …

Devamını oku »

Ziyaret Tavafı

Tavaf, Hacerülesved’in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Her bir dönüşe “şavt” denir. Yedi şavt bir tavaftır. Ziyaret tavafı farzdır. Haccın ikinci rüknüdür. Ziyaret tavafı Arafat’tan döndükten sonra yapılır. Arafat vakfesi yapılmamışsa ziyaret tavafı sahih olmaz. Yedi şavtın (tavafın) dördü farz, üçü vâciptir. TAVAFIN GEÇERLİ OLMASININ …

Devamını oku »

Arafat Vakfesi

Arafat vakfesi farzdır. Vakfe, bir yerde bir süre durmak demektir. Arafat, Mekke’nin yaklaşık 25 km. güneydoğusunda Harem sınırları dışında bir bölgenin adıdır. Arafat vakfesi, haccın en önemli rüknüdür. Süresi içinde Arafat’ta bulunmayanlar o sene haccına yetişmiş olmazlar. Arafat Vakfesinin Geçerli Olmasının Şartları 1. Hac için ihramlı olmak. 2. Vakfeyi belirli …

Devamını oku »

Haccın Fazilet ve Faydaları

Hac hem bedende olan sıhhat ve selâmetin hem de mal varlığının bir şükür görevi olup bunun farz kılınmasında birçok hikmet ve fayda vardır. 1. Gerçek bir hac, müslümanı günahlardan tertemiz eder, ona güzel bir terbiye sebebi olur, nurlu ve edepli bir hayat kazandırır, ayrıca ebedî saadet yurdunda cennet bileti olur. …

Devamını oku »

İhram

İhram, hac veya umre yapacak olan kimsenin diğer zamanlarda helâl olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre kendisine haram kılmasıdır. Bu da niyet ve telbiye ile gerçekleşir. Hac veya umreye veyahut her ikisine niyet etmek ve Allah için telbiye getirerek ihrama girmekle hac ibadeti başlamış olur. Halk arasında ihramlı …

Devamını oku »