Anasayfa / Zekat

Zekat

Zekat hakkında detaylı bilgiler burada…

Zekat Kimlere Verilir

Zekat verilecek kimseler sekiz kısımdır. Bunlar, Kurân-ı Kerîm’de Tevbe sûresinin 60. âyetinde şöyle belirlenmiştir: “Zekâtlar ancak fakirlerin, miskinlerin, zekât tahsili işinde çalışanların, kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenenlerin, kölelerin, borçluların, Allah yolunda cihad edenlerin ve yolcuların hakkıdır. Bu Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.” Bu sınıfları biraz tanıtalım: …

Devamını oku »

Zekat Hesaplama

Bu yazımızda sizlere altın ve gümüş, paraların, ticaret mallarının, hayvanların zekatı kolayca nasıl hesaplandığını örnekleriyle birlikte özetle anlatmaya çalışacağız. Şimdi bunları sırasıyla işleyelim: a- Altın ve Gümüşün Zekatının Hesaplanması Altının nisabı 20 miskal (yani ortalama 80 gram)dır. Bu miktardan az olan altına zekat gerekmez. Nisabın hesabında asli ihtiyaçlar ve borçlar …

Devamını oku »

Altının Zekatı

Altın ile gümüş ister külçe halinde olsun, ister darbedilmiş olsun, bulundurulma maksatlarına da bakılmadan zekâta tâbi olurlar. Nisaba ulaşma ve üzerinden bir yıl geçme şartları gereklidir. Altının Zekatı Altının nisabı 20 miskaldir. Bu miktardan az olan altına zekat lâzım gelmez. Nisabın hesabında aslî ihtiyaçlar ve borçlar düşüldükten sonra bu miktar …

Devamını oku »

Kardeşe Zekat Verilir mi?

Kardeşe Zekat Verilir mi? En çok merak edilen soruların başında, kardeşe zekat veya fitre verilebilir mi? sorusudur. Kardeşe zekat veya fitre verilip verilemeyeceğini detaylı şekilde sizlere anlatmaya çalışacağız. Zekat verilmeyecek kimseler bahsinde anlatıldığı üzere, kendisine zekat düşen kimse, nafakası ile yükümlü bulunduğu fakir yakınlarına zekatını veremez. Bunlar, fakir bulunan usulü …

Devamını oku »

Zekatın Edası

Zekâtın Farz Olma Zamanı Zekâtı ödeme vakitleri malın nevine göre belirlenir. Şöyle ki: 1. Altın, gümüş, para ve her çeşit ticaret eşyasının zekâtı ile otlak hayvanlarının zekâtı her yıl bir kere kamerî yıl tamamlandıktan sonra ödenmesi farz olur. 2. Ziraî mahsuller ve meyvelerin zekâtı yıl içinde ürünün tekrarına göre üründen …

Devamını oku »

Öşür

Arazi ürünlerinin zekâtını vermek farzdır. Buna “öşür” adı verilir. Kelime mânası “onda bir” demektir. En‘âm sûresi 141. âyet-i kerimede, “Hasat günü (ürünün) hakkı (zekât ve sadaka) verin” buyrulmuştur. Öşrün Şartları Arazi ürünlerinde zekât, araziye aittir; o arazi sahibine bakılmaz. Arazi sahibinin akıllı olması ve erginlik çağına ulaşması şart değildir. Müslüman …

Devamını oku »

Sığırların Zekatı

Sığırda zekat nisabı otuzdur. Bundan azı için zekât gerekmez. Zekât nisbeti ise şöyledir: Otuz sığırdan otuz dokuz sığıra kadar zekât olarak iki yaşına girmiş erkek veya dişi bir buzağı verilir. Kırk sığırdan altmış sığıra kadar üç yaşına girmiş erkek veya dişi bir dana verilir. Sığırların sayısı altmış bir olunca birer …

Devamını oku »

Koyunların Zekatı

Koyun kırk tane olursa zekât nisabına ulaşmış olur. Bunun üzerinden bir yıl geçince de zekât vermek farz olur. Zekât nisbeti kırk koyunda bir koyundur. Kırktan sonra 120’ye kadar böyle devam eder. Yani 120 koyunu olan bir müslüman da zekât olarak bir koyun verir. 121 koyundan 200’e kadar iki koyun, 201’den …

Devamını oku »

Hayvanların Zekatı

Ehli (evcil) hayvanlardan koyun, keçi, sığır, manda ve deve olmak üzere beş tür hayvan zekata tâbidir. Hayvanlardan zekât vermenin farz olması için gerekli şartlar şunlardır. 1. Evcil olmak. Yabani hayvanlara zekât gerekmez. Anası evcil olan yavru da evcil sayılır. 2. Nisaba ulaşmak. Nisaba ulaşmayan hayvandan zekât gerekmez. Koyun ve keçide …

Devamını oku »

Ticaret Mallarının Zekatı

Her nevi ticaret malı zekâta tâbidir. Bakara sûresi 267. âyet-i kerimede, “Ey iman edenler, kazandıklarınızın temizlerinden ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak edin; göz yummadan alamayacağınız âdi, bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah müstağnidir, övülmeye lâyıktır” buyrulmaktadır. Kâr amacıyla alınıp satılan mal ticaret malı kapsamına girer. Başlıcaları şunlardır: Ev …

Devamını oku »