Kurban, Allah’ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niye­tiyle kurban edilme şartlarına uygun bir hayvanı kesmek demektir. Cenâb-ı Hakk’ın ikram ettiği nimetlere karşı bir şükür ifadesidir. Kurban kesmek vâciptir. Kur'ân-ı Kerîm de, “Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (Kevser 108/2) buyrulmaktadır.

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) de şöyle buyurmuştur: “Kurban babanız İbrahim’in (a.s) sünnetidir. Keseceğiniz bir kurbanın her bir kılına sizin için bir iyilik yazılır, sevap verilir. ” (İbn Mâce, Edâhî, 3; Ahmed, Müsned, 4/368.)

Kim (zaman ve maddi olarak) imkân bulur da kurban kesmezse, bizim namazgahımıza yaklaşmasın.” (İbn Mâce, Edâhî, 2; Ahmed, Müsned, 2/321.1)

Bu âyet ve hadislere göre, zaruri ihtiyaçtan başka nisab miktarı malı ve parası olan kimseye kurban kesmek vâciptir. Nisab miktarına ulaşan malın üzerinden bir yıl geçmesi şartı yoktur.

Bayram sabahı temel ihtiyaçlarının dışında 85 gr. altına veya bu değerde ticaret malına sahip olan müslüman, hür, akıllı, bulûğa ermiş, mukim bir kimsenin kurban kesmesi vaciptir.

Kurban kesim süresinin sonu olan üçüncü günü güneş batmadan önce zengin olan kimseye de kurban vâciptir.

Zengin bir kimse, kurbanını kestikten sonra, imkânı varsa kendi malından küçük çocukları için kurban kesmesi sevaptır.

Hanefîler dışındaki mezheplere göre kurban kesmek sünnettir. Aile içinden biri kesince bütün aile için yeterlidir. Gücü yetenin kesmemesi mekruhtur. Şâfiî mezhebinde, bir kadının süs için taktığı bilezikler, nisab miktarını geçse bile, ondan kurban kesmesi gerekmez. Eğer kadının miras, hediye, kira ticaret gibi başka geliri olup gelir nisaba ulaşırsa, o zaman zekât verir, kurban keser.

Kolunda 85 gr. altını olup başka bir geliri olmayan, kurban kestiği zaman da elindeki altını nisab miktarının altına düşecek olan Hanefî mezhebindeki bir kadın bu fetva ile amel edebilir. Kadının takısı dışında başka bir gelir yoksa, kurban için kendisini zorlamaz. Kocasının imkânı varsa, onun kestiği kurban aile için yeterlidir.

Kurban kesmenin zenginlik yanında diğer şartı, seferî olmamaktır. On beş günden fazla kalmamak şartıyla en az 90 kilometrelik bir mesafeye yolculuk yapan kimse seferî sayılır. Yolcu olan kimse isterse ve imkân bulursa kurban kesebilir.

Kurbanda niyet de şarttır. Et niyetiyle kesilen hayvan kurban olmaz.

Kurban, kurban kesimi, kurban eti ve derisi üzerinde yapılacaklar ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek üzere aşağıda sizler için oluşturduğumuz konuları incelemenizi tavsiye ederiz.

Kurban Bölümleri

Kurban Kesmek

Kurban Ne Zaman Kesilir? Kurbanların kesim vakti; kurban bayramının birinci günü tan yerinin ağarmasından başlar, …

Devamını oku »

Akika Kurbanı

Yeni doğan çocuğun ilk saçlarına “Akika” denilir. Akika’nın İslami adı “Nesike“dir. Yeni doğan çocuk için …

Devamını oku »