İSLAM İLMİHALİ
Ramazan ayında oruç tutan herkes için, potansiyel olarak oruçlarını geçersiz kılabilecek bazı durumlar ve faaliyetler konusunda şüpheler ortaya çıkar. Peki...
Namaz İslam dininin en önemli ibadetlerindendir. Müslümanların yüce Allah’a en yakın olduğu an namaz kılarken secdeye kapandığı andır. Namaz ibadeti...
Ramazan Ayı 11 ayın sultanıdır. Ramazan Ayı Rahmet ayıdır. Ramazan ayı müslümanlar için kurtuluş anahtarıdır. Zira bu ayı bu kadar...
On bir ayın sultanı olarak anılan Ramazan Ayı islam alemi için büyük bir öneme sahiptir. Ramazan ayını önemli kılan pek...
Yüce Allah’a cc karşı kulluk görevimizi yerine getirmek, O’nun verdiği nimetlere karşı şükretmak amacıyla yaptığımız ibadetlerden biri de Oruç ibadetidir....
Ramazan ayı hicri takvimde bir aydır. Bu ay boyunca İslamın 5 Şartından biri olan oruç ibadeti yapıldığı için müslümanlar için...
DUALAR TÜMÜ
Evlenecek olan çiftlerin nikahı kıyılırken nikah duasının yapılması, onlar için dua edilmesi, evliliklerinin bereketli ve mutluluklarının daim olması için dua...
Yüce Allah’ın cc insanlar için bahşettiği sayısız nimetler vardır. Bunlardan bir kısmı da yiyecek ve içecek olarak verdikleridir. Allah’ın cc...
Nazar, bakış, bakma, göz anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Göz (nazar) haktır” buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için “Buna dua...
Namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim tutup okuyabilmek gibi bir takım ibadetleri yapabilmek için abdest almak gereklidir. Abdest alırken, dua okumak veyahutta...
Amentü, iman esaslarını ifade etmektedir. Ömer (r.a.)’den sahih senetle rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.s.), iman esaslarını altı madde...
GÜZEL SÖZLER TÜMÜ
Arkadaş; Düşünce ve huyları birbirine yakın olan kimselerin kurduğu dostluktur. Arkadaş aynı zamanda kendisine yakınlık ve dostluk duyulan kimsedir. Şimdi Allah...
Amel; canlıların bir maksatla yaptıkları işe denilmektedir. Amel, davranış, etki, ibadet, hayırlı iş, vazife, idare, yapmak gibi anlamlara da gelmektedir....
Alim; Arapça bilmek manasında olan “A-lime” kökünden türetilen bir kelimedir. Belli düzeyde bilgi birikimine sahip olan kimse, bilgin, ilim sahibi...
Akıl; kavrama, düşünme ve bilgi etme gücünü ifade eder. Aynı zamanda muhakeme gücü, zeka, kavrayış, idrak, tutmak gibi anlamlara da...
Ahlak; huy, mizaçlar, seciyeler manasında bir kavram olup, “insanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak...
Ahiret lügatta “evvel” kelimesinin zıddı olarak “son” ve “sonra olan” manasında Arapça bir kelimedir. İslami literatürde ise bu kelime “öbür...