Tavaf Nasıl Yapılır

Hac
Tavaf Nasıl Yapılır

Tavafın yapılışını bu bölümümüzde öğreneceksiniz.
Mescid-i Harâm’a abdestli olarak girilir. İçeri girerken ayakkabılar çıkarılır. Vücutta veya elbisede namaza mani pislik varsa temizlenir. Telbiye getirerek yavaş yavaş yürünür. Sonra şu şekilde niyet edilir: (Ziyaret Tavafı için) “Allahümme innî ürîdü tavafe beytike’l-haram feyessirhü lî ve tekabbelhü minnî seb’ate eşvâtın tavafe’l-hacci lillâhi teâlâ azze ve celle.”
Mânası. “Allahım, ben senin rızân için yedi şavt ile hac tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur.”
(Eğer umre tavafı yapılacaksa; “Allahım Senin için umre tavafını yedi şavt olarak yapmak istiyorum. Onu benim için kolaylaştır ve kabul eyle” şeklinde niyet edilir)
Niyette, yapılan tavafın ziyaret, kudüm veya sader tavafından hangisi olduğunu tayin şart değildir. Ancak, tayin edilmesinde de bir sakınca yoktur.
Rüknülyemânî tarafından Hacerülesved tarafına gelinir. Mümkünse Hacerülesved öpülür, değilse Hacerülesved’e dönülür, avuçların içi Kâbe’ye çevrilir ve eller kulak hizasına kadar kaldırılarak “Bismillâhi Allahüekber” denilir ve ellerini üzerine koyuyormuş gibi karşıdan işaretle selâmlanır, sağ elin içi öpülür. Hacerülesved’in bulunduğu köşenin zemininde tavafın başlangıç yerini gösteren kahverengi (veya yeşil) çizgiye dikkat etmelidir. Eğer şavta bu çizginin ilerisinden başlanırsa o şavt eksik kalır.
Sonra tavafa şu dua ile başlanır: “Sübhanallahi ve’l- hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallahü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm. Ve’s-selâtü ve’s-selâmü alâ Resûlillâhi Muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellem. Allahümme imânen bike ve tasdîken bi-kitâbike ve vefâen bi-ahdike vettibâen li-sünneti nebiyyike ve habibike Muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellem.”
Kâbe sol tarafa alınarak tavafa başlanır. Her şavtın başında Hacerülesved’i selâmladıktan sonra bu dua tekrarlanır. Ayrıca her şavtın kendine mahsus duası da vardır (hac rehberlerinden bakılabilir). Ancak okunmaları şart değildir, başka şeyler de okunabilir.
Tavafta telbiye getirilmez.
Hanımlar dua ve zikirlerinde seslerini yükseltmezler.
Tavafı, Kâbe’yi kalp tarafına alarak, Haceru’l-Esved hizasından başlayıp Hatim’in dışından dolanarak, avret yerleri örtülü, güç ve takatın yetmesi hâlinde yürüyerek yapmak ve şavtları yediye tamamlamak vaciptir. Bu sayılanlardan biri terk edilirse dem cezası (koyun veya keçi kesilmesi) gerekir.
Ziyaret tavafında erkekler “ıztıbâ’” yaparlar. Yani omuza atılan örtü sağ koltuğun altından geçirilerek sol omuza atılır, sağ kol açıkta bırakılır. Ancak tavaf bitince omuz tekrar örtülür. Yine ziyaret tavafının ilk üç şavtında erkekler “remel” yaparlar. Yani adımları kısaltıp, omuzları silkerek çalımlı bir şekilde yürünür.
Remel, peşinden sa’y yapılacak tavaflarda yapılır. Meselâ, tahiyyetü’l-mescid için veya nâfile olarak yapılan tavaflarda remel yoktur.

Iztıbâ’ da remel yapılan tavafların her şavtında yapılır.
Rüknülyemânîye de her iki elin veya sadece sağ elin avucu sürülür, fakat öpülmez. Bunda zorluk varsa uzaktan selâmlamak gerekmez. Bütün şavtlarda Rüknülyemânî ile Rükn-i Hacerülesved arasında şu dua okunur:
“Allahümme rabbenâ âtinâ fi’d-dünya haseneten ve fi’l- âhireti haseneh. Ve kınâ azâbe’n-nâr. Ve edhilne’l-cennete maa’l-ebrar. Yâ azîzüyâ gaffâr. Yâ rabbe’l-âlemîn”
Tavaf, mümkün olduğunca huşu içerisinde yapılır. Dünyevî işlere dair konuşmalara yer verilmez. Tavaf esnasında bol bol dua edilir ve tavafın ardından mümkünse Mültezem’de ve Hatîm’de duaya devam edilir. Tavaf esnasında abdesti bozulan kişi, tavafı bırakıp abdest alarak kaldığı yerden tavafa devam eder; dilerse baştan başlayarak yeniden de yapabilir.
Böylece yedi şavt tamamlanınca tavaf bitmiş olur. Tavaf yedi şavta tamamlandıktan sonra uygun bir yerde
iki rekât tavaf namazı kılınır. Tavaf namazının Makam-ı İbrahim’in arkasında kılınması efdaldir. Ancak günümüzde
tavafa engel olacağından dolayı Makam-ı İbrahim’in arkasında kılmaya çalışmak uygun değildir.
Tavaf namazında birinci rekâtta Fatiha’dan sonra Kâfirûn, ikinci rekâtta Fatiha’dan sonra İhlas suresi okunur. Bu namazı kılmak vaciptir. İki rek’at tavaf namazı kılınır, dua edilir, kalkılıp Zemzem Kuyusu’na gidilir, kana kana zemzem içilir ve şöyle dua edilir: “Allahümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin ve sekam.” Mânası. “Allahım! Senden faydalı ilim, bol rızık, her türlü hastalık ve dertten şifa istiyorum.”YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.