Oruç

Oruç ve Ramazan Orucu hakkında detaylı bilgileri buradan edinebilirsiniz.

Oruçlu için mekruh olan şeylerin başlıcaları şunlardır: 1. Bir şeyi özürsüz olarak tatmak (Kocası huysuz olan kadın yutmaksızın yemeğin tuzuna...
İslam’ın şartlarından birisi de oruç tutmaktır. Müslümanım diyen kimsenin Ramazan orucunu tutması, herşeyden evvel Yüce Allah’a verdiği sözü yerine getirmesidir....
Fidye, orucun yerine verilen bir bedeldir. Oruç tutmaya gücü yetmeyenler verirler. Hiçbir şekilde oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar, iyileşme ümidi...
Kefaret orucu, sadece ramazanda başlanılmış bir orucu bilerek bozmaktan ötürü gerekir. Ramazan dışındaki herhangi bir orucu bozmaktan dolayı kefâret gerekmez,...
Ramazanda bir veya daha fazla gün oruç tutmayan kimselerin bunları kazâ etmeleri gerektiğinde görüş birliği (icmâ) vardır. Orucu tutmama hastalık,...
Ramazan ayında oruç tutmamayı veya başlanılmış bir orucu bozmayı mubah kılan haller şunlardır: 1. Yolculuk. Ramazan’da en az üç günlük...
Aşağıdaki durumlar orucu bozmaz: 1. Unutarak yiyip içmek. 2. Unutarak cinsî münasebette bulunmak. 3. Sadece bakmak veya düşünmek suretiyle boşalmak....
RAMAZAN ORUCUNUN ŞARTLARI Orucun şartları, farz olmasının, edasının ve sıhhatinin şartları olmak üzere üçe ayrılır. A) Orucun Farz Olmasının Şartları...
Ramazan ayı kamerî aylardandır. Her kamerî ayın başlangıcı ya hilâli görmekle veya bir önceki ayın günlerini otuza tamamlamakla sabit olur....
Orucun vakti, ikinci fecirden yani imsaktan güneşin bat­masına kadar olan süredir. Başlangıç için “fecr-i sâdık” de­nilen fecrin ikinci gerçek aydınlığı...
Ramazan orucu, Ramazan orucunun farz oluşu, fazileti, Ramazanda cömertlik, oruçlunun dilini koruması, oruç açmakta acele etmek ve oruçla ilgili konularda...
Ramazan ayında oruç tutmak İslâm’ın temel farzlarından biridir. Bu mübarek ayda her gün oruç tutmak -özür halleri hariç- her mükellef...
İmsak, yakalamak, tutmak, terketmek manasına gelmektedir. İmsak vakti, oruç tutmak isteyen için yemenin içmenin ve cinsel ilişkide bulunmayı terkedip oruca...
Sahur, oruç tutmak için gecenin son altıda birinde yenen yemektir. Sahur Vakti, oruç tutmak için yemeğe kalkılan vakittir. Peygamber Efendimiz...
İftar, oruç açmak, oruç bozma vaktidir. İftar vakti, oruç yasaklarının sona erdiği vakit olup, aynı zamanda güneşin batma vaktidir. İftarın...
Oruç; farz, vâcip, nâfile ve mekruh olmak üzere dört kısma ayrılır. 1. Farz Oruçlar Dinimizin kesin olarak yapılmasını emrettiği oruçlardır....
Oruç Allah Teâlâ emrettiği için tutulur. Oruç ibadeti, kulun ihlâsını ve ilâhî aşkını ispat eden bir ibadettir. Yemek masrafından ve...
İslâmi ıstılahta oruç, “İkinci fecirden (fecr-i sadık’tan)” itibaren, güneşin batışına kadar yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden ve orucu bozan diğer şeylerden,...