Zekat

Zekat hakkında detaylı bilgiler burada…

Zekat verilecek kimseler sekiz kısımdır. Bunlar, Kurân-ı Kerîm’de Tevbe sûresinin 60. âyetinde şöyle belirlenmiştir: “Zekâtlar ancak fakirlerin, miskinlerin, zekât tahsili...
Bu yazımızda sizlere altın ve gümüş, paraların, ticaret mallarının, hayvanların zekatı kolayca nasıl hesaplandığını örnekleriyle birlikte özetle anlatmaya çalışacağız. Şimdi...
Altın ile gümüş ister külçe halinde olsun, ister darbedilmiş olsun, bulundurulma maksatlarına da bakılmadan zekâta tâbi olurlar. Nisaba ulaşma ve...
Kardeşe Zekat Verilir mi? En çok merak edilen soruların başında, kardeşe zekat veya fitre verilebilir mi? sorusudur. Kardeşe zekat veya...
Zekâtın Farz Olma Zamanı Zekâtı ödeme vakitleri malın nevine göre belirlenir. Şöyle ki: 1. Altın, gümüş, para ve her çeşit...
Arazi ürünlerinin zekâtını vermek farzdır. Buna “öşür” adı verilir. Kelime mânası “onda bir” demektir. En‘âm sûresi 141. âyet-i kerimede, “Hasat...
Sığırda zekat nisabı otuzdur. Bundan azı için zekât gerekmez. Zekât nisbeti ise şöyledir: Otuz sığırdan otuz dokuz sığıra kadar zekât...
Koyun kırk tane olursa zekât nisabına ulaşmış olur. Bunun üzerinden bir yıl geçince de zekât vermek farz olur. Zekât nisbeti...
Ehli (evcil) hayvanlardan koyun, keçi, sığır, manda ve deve olmak üzere beş tür hayvan zekata tâbidir. Hayvanlardan zekât vermenin farz...
Her nevi ticaret malı zekâta tâbidir. Bakara sûresi 267. âyet-i kerimede, “Ey iman edenler, kazandıklarınızın temizlerinden ve sizin için yerden...
Günümüzde yaygın şekilde kullanılan kâğıt paralar (millî para veya dövizler) ve madenî paralar da altın ve gümüş gibi zekâta tâbidir....
Nisap (Nisab); pay, miktar, sınır; servetin zekatı gerektiren miktarı manasında bir terimdir. Nisap, “İslâm dininin bir şey için koymuş olduğu belli...
Zekatın şartları, farz olmasının ve sahih (geçerli) olmasının şartları olmak üzere ikiye ayrılır. Bunları şu şekilde maddeleştirebiliriz: A) Zekâtın Farz...
İslâm’ın beş şartından biri olan zekât, bâliğ, akıllı ve müslüman olan kimseye farzdır. Farziyetini inkâr eden dinden çıkar. Çocuk ve...
Şu kimselere zekât verilmez: 1. Zenginler. Zengin kimseye zekât verilmez. Zenginliğin tesbitinde şer’î ölçü esas alınır. Örfe göre fakir sayılan...
Zekâtın zâhirî ve fıkhı hükümleri yanında birtakım bâtınî edepleri de vardır. Bunlar onun aslını oluşturur. Her ikisi korunduğunda ibadet tam...
Zekat, kelime olarak “temizlik, bereket ve çoğalma” gibi anlamlara gelir. İslâm dininde zekât, malla yapılan bir ibadettir. Bu malların cinsleri,...
Zekata tabi olmayan mallar şunlardır: 1. Aslî İhtiyaçlar. Temel ihtiyaç malları zekâta tâbi değildir. İnsanı ölümden koruyan şeylere temel ihtiyaç...