Cuma Namazı

Cuma Namazı

Cuma namazı, şartlarını taşıyan her bir kimseye farz- ı ayndır. Farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur; “Ey iman eden­ler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız vakit Allah’ın zikrine koşunuz, alış-verişi bırakınız.”
Peygamber Efendimiz’in (sav) Cuma ile ilgili birçok hadisleri vardır. Bunlardan bir tanesi şöyledir; “Cuma ezanını duyan kimselere cuma namazı farzdır.” Bütün müctehidler de Cuma namazının farz olduğunda ittifak etmişlerdir.

CUMA NAMAZININ ŞARTLARI
Cuma namazının diğer namazlardan başka olarak kendisine mahsus on iki şartı daha vardır. Bunun altısı farz olmasının şartı, altısı da sahih olmasının şartıdır.
Cuma Namazının Farz Olmasının Şartları:
1- Akıl, Baliğ ve erkek olmak. Kadınlara, çocuklara ve delilere Cuma namazı farz değildir.
2- Hür ve serbest olmak.
3- Mukim olmak. Dinen misafir sayılan kimselere Cu­ma namazı farz değildir.
4- Sağlıklı olmak. Hasta olan ve Cuma namazına git­tiği takdirde hastalığın artmasından veya uzamasından korkan kimseye Cuma namazı farz değildir. Götürüp getiren biri olduğunda, sevabından mahrum kalmamak için böyleleri Cuma namazı kılarlarsa sevap kazanırlar. Camiye gittiği takdirde hastasının zarar göreceğinden endişe eden hastabakıcıya da Cuma namazı farz değil­dir.
5- Kör olmamak. (Götürecek kişi varsa imameyne göre farz olur.)
6- Ayakların sağlam olması. (Götürecek kişi varsa farz olur)
Düşman korkusu, şiddetli yağmur, çamur ve benzeri durumlarda Cuma namazına gidilmemesi mübah olur.
Cuma namazı kendisine farz olmayan kimseler o gü­nün öğle namazını kılarlar. Ancak kadınlar, esirler, mi­safirler, hastalar, âmâlar, kötürüm ve ayakları kesik olanlar camiye gidip Cuma namazı kılarlarsa; namazla­rı sahih olup ayrıca o günün öğle namazını kılmaları ge­rekmez.
Cuma Namazının Edasının (Sahih Olmasının) Şart­ları:
1- Cuma namazı kılınan yerin şehir veya şehir hük­münde olması.
2- Cuma namazı kılınan yerin herkese açık olması.
3- İmamdan başka en az üç erkek cemaatin bulun­ması. (Şafiilere göre cuma namazı Müslüman, baliğ, akil, hür, erkek, mukim, sıhhatli ve Fatihayı düzgün bilen kırk kişiyle eda edilir. İstilaya uğramış bir İslam beldesinin ahalisi cuma namazını diğer İslam beldeleri gibi kılmakla mükelleftirler. Hatta küfür diyarına yerle­şen Müslümanlar -40 kişi olduktan sonra- cuma namazı kılmaya mecburdurlar.)
4- Cumanın öğle vaktinde kılınması.
5- Cuma namazı kıldıran kimsenin yetkili makamlar­ca görevlendirilmiş olması. Cuma namazını bulunulan yerdeki idareci veya onun göstereceği kimse kıldırır.
6- Namazdan önce hutbe okunması.

CUMA NAMAZININ ADABI
Cuma günü faziletli bir gün olduğu gibi Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece de çok faziletlidir, mübarektir. Bu sebeple Cuma gecesini dua ve zikirle, Kur’an oku­makla geçirmek çok sevaplıdır.
Cuma günü gusledilmeli, yeni ve temiz elbiseler giyil­meli, güzel koku sürülüp camiye öyle gidilmelidir.
Camiye erken gidilmeli, tahiyyatü’l mescid namazı kılınmalı veya Kur’an okunmalıdır.
Önce gelenler ön safları doldurmalıdır. Sonra gelen­ler de cemaati rahatsız etmemeli, safları yararak ön ta­rafa gitmemelidir.
Hatip hutbede iken hiç konuşulmamak, hutbe bitene kadar namazda imiş gibi sessizce hutbe dinlenilmelidir. Hatta konuşan birine “Sus!” bile denilmemelidir.
Hatip minbere çıktıktan sonra selam alınıp verilme­melidir.

CUMA NAMAZI İLE İLGİLİ BAZI MESELELER
Her ne sebeple olursa olsun, Cuma namazına gi­demeyen kimselerin o gün öğle namazını cemaat­le kılmaları tenzihen mekruhtur. Fakat Cuma na­mazı kılınmayan herhangi bir yerleşim merkezin­de olanların öğle namazını cemaatle kılmasında bir mahzur yoktur.
Meşru mazeret sebebiyle Cuma namazını kılamayanların ve kadınların öğle namazını Cuma na­mazı kılındıktan sonra kılmaları sünnettir. Öğle namazını Cuma namazından önce kılmak ise ten­zihen mekruhtur.
İmama teşehhütte veya sehiv secdesi esnasında yetişen biri imam selam verdikten sonra Cuma namazını iki rekat olarak tek başına kılar. Böyle kimseler Cuma namazına yetişmiş sayılır.
Cuma günü zeval vaktinden sonra, Cuma nama­zını kılmadan yolculuğa çıkmak mekruhtur.

Cuma Namazının nasıl kılınacağını Cuma Namazı Kılınışı konusunda bulabilirsiniz. Şimdi de cuma namazı ve cuma namazının özetle kılınışı hakkındaki D.İ.B.nın hazırladığı videoyu seyredelim:YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.