Namazın Önemi

Namazın Önemi

Namaz, Allah’a imandan sonra farzların ve ibadetlerin en önemlisi ve faziletlisidir. Namaz dinimizin bize Allah’a imandan sonraki ikinci emridir. Namaz imanın alameti, kalbin nuru, ruhun kuvveti ve mü’minin miracıdır. Namaz; belirli vakitlerde özel hareket ve okuyuşlarla yerine getirilen bir ibadettir.

Kur’an-ı Kerim’de; “ Namaz kıldıktan sonra, ayakta iken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah’ı zikredin, Emniyete kavuştuğunuzda namazı gereği gibi kılın. Şüphesiz ki namaz mü’minler üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır. (Nisa suresi: 103) “ Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah’ın huzuruna durun.” (Bakara suresi: 238) buyurulmuştur.

Beş vakit namaz Miraç gecesinde, Hicretten bir buçuk sene evvel, Recep ayının yirmi yedinci gecesinde farz kılınmıştır.
“(Ey Rasulüm) sana vahyedilen bu ilahı kelamı (başka insanlara) ilet ve namazında dikkatli ve devamlı ol; Çünkü namaz (insanı) çirkin fiillerden ve akla ve sağduyuya aykırı olan her türlü şeyden alıkoyar. Allah’ı anmak en büyük erdemdir. Allah bütün yaptıklarınızı bilir.” ( Ankebut Suresi: 5)
Namaz, dinin direği, kişinin dayanağı, tevhidin eylemidir. Namazı terkeden şüphesiz dinini yıkmış olur.
Namaz, Hakkın huzurunda, Hakk’a karşı aczini anlıyarak sahte varlıktan soyunup acizlik gömleğini giyerek huzuru ilahide durmaktır.
Allah’ a en yakın namaz, “ İçinde Allah’tan başkası olmayan” namazdır.
Namaz kılanın ruhu vahdaniyet nuru ile nurlanır. Başına ihlas tacı, beline hizmet kemeri bağlanır.
İşte bu hikmetlerin doğduğu yer namazdır. Namazın kendisi nasıl emri ilahi ile farz olmuş ise, şekli de talimi ilahi ile farz olmuştur.
“Muhakkak namaz, mü’minler üzerine, vakitleri belli olarak farzdır.” (Nisa Suresi: 103) Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde namaz hakkında; “ Beş vakit namaz kılan, akan bir suda günde beş defa dalıp yıkanan gibidir. Bu kişide kir namına bir şey kalmaz. İşte suyun kiri giderdiği gibi beş vakit namazda günahları giderir. Beş vakit namaz, büyük günahlardan kaçınmak şartıyla küçük günahlara kefaret olur. “ buyurmuştur.
“Hangi amel efdaldir?” diye sordular, Peygamberimiz de: “Vaktinde kılınan namazdır” , diye cevap verdi. Kıyamet gününde insan secdelerden daha üstün hiçbir şey ile Allah’a yaklaşamaz. Kulun Allah’a en yakın olduğu hal secde halidir.
Secde et yakın ol!
Adem oğlu secde ayetini okuyup secde ettiği vakit şeytan uzaklaşarak: “ vay bu kimse secde ile emrolundu, secde etti, cenneti kazandı. Ben ise secde ile emrolundum isyan ettim, kovuldum” diye ağlar.

Namaz ile İlgili Bazı Terimler

1- Salât: Namaz demektir. Salât sözlükte dua manasındadır. Din deyiminde, bildiğimiz (tekbir ile başlayıp selam ile biten) ibadetten, erkan ve zikirlerden ibarettir. Namaz kılana “Müsalli” denir.
2- Tekbir: “Allahu Ekber” demektir.
3- Kıyam: Ayakta durmaktır.
4- Kıraat: Kur’an-ı Kerim’den belli bir miktar okumaktır.
5- Rükû: Namazda kıyamdan sonra eğilmektir.
6- Kavme: Rüku halinden doğrulup da bir defa “Sübhane Rabbiyel Azim” diyecek kadar ayakta durmaktır.
7- Secde: Namaz kılarken yere eğilerek yüzün bir kısmını, eller, ayaklar ve dizlerle birlikte Yüce Allah’a saygı için yere koymaktır.
8- Celse: İki secde arasında bir defa “Sübhane Rabbiyel Azim” diyecek kadar oturmaktır.
9- Ka’de: Namazda ettehiyyatü’yü okumak için oturmaktır. Bir namazda iki defa oturulursa, birinci oturuşa “Ka’de-i Ula = İlk Oturuş”, ikincisine de “Ka’de-i Ahire = Son oturuş” denir.
10- Rekat: Namazın bölümlerinden biri demektir. Şöyle ki; bir namazda kıyam, rüku ve iki secdenin toplamı bir rekattır.
11- Şef’: Çift manasında olup namazların iki rekatına denir. Dört rekatlı bir namazın ilk iki rekatına birinci şef’, son iki rekatına da ikinci şef’ denir.

Namaz Kimlere Farzdır?
1- Müslüman olana
2- Akıllı olana
3- Akıl-baliğ olan( Ergenlik çağına gelmiş) kişilere namaz farzdır.YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.