Teheccüd Namazı

Teheccüd Namazı

Teheccüd, namaz ve Allahu Teala’yı zikir için gece uyanmak demektir. Yatsı namazından sonra daha uyumadan kılınacak namaza “Salat-ı Leyl” yani gece namazı denir. Bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp kılınacak olursa Teheccüd Namazı adını alır. Normal şekliyle Teheccüd namazı, gece belirli bir süre uyuduktan sonra kalkıp, Sabah namazı vakti girmeden önce kılınan bir namazdır.
Farz namazlaradn sonra, nafile namazlar içinde sevap yönünden en faziletli namaz teheccüd namazıdır. (Tac, I, 324) Çünkü bu vakitlerde insanların bir çoğu uykuda olduğundan, herkesten ayrı olarak uykuyu bölüp namaza kalkmak, kişiyi diğer insanlardan farklı kılar. Zira insanlardan bir çoğu bu vakitlerde uykularını bölüp ibadete kalkamazlar. Bu yüzden de sevabı daha fazladır. Ayrıca bu vakitlerde yapılan dualara, Allah Teala’nın icabet edeceğini Resûlullah Efendimiz haber vermektedir.
Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz yatsıyı kıldıktan sonra ve vitiri kılmadan uyur, gecenin ortalarından sonra uyanıp bir müddet namaz kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra sabah namazının sünnetini kılardı (Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 26).

Teheccüd  Namazının Fazileti ve Teheccüd Duası

Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimize hitaben: “Gecenin bir kısmında sadece sana mahsus, fazla (bir ibadet) olmak üzere namaz kıl. Muhakkak Rabbin seni öğülmüş bir makama erdirecektir” (el-İsra, 17/79) buyurulmuştur. Ayet-i kerimenin tefsirinde teheccüd namazının Hz. Peygamber için farz veya fazilet olduğu ümmeti için nafile olduğu belirtilmiştir. Peygamber Efendimiz teheccüd namazını kılmağa devam eder, bu namaz için kalktığında da şöyle dua ederdi: “Ya Rab! Her hamd Senin içindir. Sen, göklerin ve her yerin ve bunlardaki her şeyin daimi müdebbirisin. Yine her hamd senin içindir. Sen, göklerin ve her yerin ve bunlardaki her şeyin nurusun, (bunları aydınlatırsın). Yine her hamd senin içindir. Sen göklerin ve her yerin ve bunlarda bulunan her şeyin sahibisin. Yine her hamd senin içindir. Sen haksın, senin vaadin de haktır. (Ahirette) seni görmek de haktır. Sözün haktır. Cennetin de haktır, Cehennemin de haktır. Peygamberinde haktır, Muhammed (s.a.s) de haktır. Kıyamet günü de haktır. Ya Râb! Ancak sana itaat ettim. Sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim, yalnız senin (burhanlarına) dayanarak (düşmanlarla) mücadele ettim. Aramızda yalnız seni hakem kıldım. Ya Râb! Önce işlediğim ve sonra işlerim sandığım, gizli yaptığım ve aşikâra işlediğim (bütün) günahlarımı bağışla! (Ahiret hayatımda beni) takdim eden, (dünya tarihinde nübüvvetimi) tehir eden ancak sensin. (Allahım!) ibadete layık ilah yoktur, yalnız sen varsın, yahut, senden başka ibadete layık ilah yoktur. Hakîmâne tasarruf da, tam kuvvet de Allah ile kaimdir” (Tecrid-i Sarih Tercemesi, IV, 12).
Teheccüd namazı çok faziletli bir namazdır. Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde teheccüd namazı kılmaya teşvik edilmiş ve bu namazı kılanlar övülmüştür. Yüce Rabbimiz geceleyin kalkıp teheccüd namazı kılanlar hakkında şöyle buyurur: “Onların yanları yataklarından uzaklaşır (teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkarlar), korkarak ve umarak Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (hayır için) harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için gözlerini aydınlatıcı ne güzel (nimetlerin) saklandığını hiç kimse bilmez” (es-Secde, 32/16-17).
Ebû Hureyre (r.a)’dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Geceleyin kalkıp namaz kılan ve karısını uyandırarak ona da kıldıran, şayet kalkmak istemezse yüzüne su serpen erkeğe Allah rahmet eder, (günahlarını bağışlar). Yine geceleyin kalkıp namaz kılan ve kocasını uyandıran, kalkmak istemezse yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet eder (günahını bağışlar)” (Ebû Davûd, Salâtü’tTatavvu’, 18).

Teheccüd Namazı Ne Zaman Kılınır?

Peygamber Efendimiz (s.a.s), Sahih-i Müslim’de Ebû Hureyre (r.a)’dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte teheccüd namazının en faziletli vaktini şöyle belirtmiştir: “Farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Geceyi iki kısma bölersen son kısmı namaz için en faziletli vakittir. Eğer geceyi üçe bölersen ortası en faziletli vakittir” (Tecrid-i Sarih Terc. IV, 16).

Teheccüd Namazı Kaç Rekattır ve Nasıl Kılınır?

Teheccüd namazı menduptur. İki ilâ oniki rekat arasında kılınabilir. En azı iki rekat, en çoğu oniki, ortası ise sekiz rekattır. Her iki rekatta selam verilmesi daha faziletlidir. Teheccüd namazına “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Teheccüd (Gece) namazı kılmaya” şeklinde niyet edilir. 2 rekat namaz aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. 8 rekat kılmak isteyen bu şekilde 2 rekatta bir selam vererek bu kıymetli namazı tamamlar.

Teheccüd Namazı ile ilgili merak ettikleriniz Dr. Şerafettin Kalay’ın anlatımı ile İlm-i Hayat’ta..YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.