Elif Lam Mim

Elif Lam Mim

Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi Bakara Suresidir. Bakara Suresi, Kuran-ı Kerim’in 2. suresi olup Medine’de inmiştir. İslam hukukunun ana konularıyla ilgiyi pek çok hüküm ihtiva etmektedir. Fatiha Suresi, Kuran’ın bir özeti kabul edilirse, Bakara Suresi de Kuran’ın bir tafsilidir.

Bakara Suresi’nin ilk ayetini teşkil eden “elif-lâm-mîm” Hurûf-i mukattaa harflerindendir. Anlamlarını kesin olarak bilmediğimiz bu harfler üzerinde tefsir bilginleri çeşitli görüşler belirtmişlerdir.

Bunlar arasında, bu harflerin; başında bulunduğu sûrenin adı, ya da Allah Teâlâ ile Hz.Peygamber arasında birer şifre olduğu görüşleri ağırlık kazanmıştır. Dolayısıyla halk arasında Bakara Suresi’nin ilk 5 ayetiElif Lam Mim” olarak bilinmektedir.

BAKARA SURESİ İLK 5 AYETİ (ELİF LAM MİM)

Elif, lâm, mim. Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh, hüden lil müttekîn. Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablike ve bil âhireti hum yûkınûn. Ulâike alâ hüden min rabbihim ve ulâike hümül muflihûn.

ANLAMI: 1. Elif Lâm Mîm. 2. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. 3. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.

4. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. 5. İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.

ELİF LAM MİM DİNLEYORUMLAR

  1. Semanur dedi ki:

    Çok güzel teşekkür ederim