Fecr Sûresi

Fecr Sûresi

Sûre Hakkında; Fecr sûresi 30 ayetten oluşmakta olupMekke döneminde  nâzil olmuştur. Fecr sûresi İsmini, birinci âyette geçen اَلْفَجْرُ (fecr) kelimesinden almaktadır. اَلْفَجْرُ (fecr)  “tan yerinin ağarması, sabah aydınlığı” anlamına gelmektedir. İniş sırasına göre 10. Kur’an-ı Kerim’deki diziliş sırasına göre 89. sûredir.

 

Fecr Sûresi Arapça Okunuşu

 

 

Fecr Sûresi Türkçe Okunuşu

 

Bismillâhirrahmanirrahim

1.  Vel-fecr(i)

2.  Ve leyâlin ‘aşr(in)

3.  Ve-şşef’i vel-vetr(i)

4.  Velleyli iżâ yesr(i)

5.  Hel fî żâlike kasemun liżî hicr(in)

6.  Elem tera keyfe fe’ale rabbuke bi’âd(in)

7.  İrame żâti-l’imâd(i)

8.  Elletî lem yuḣlak miśluhâ fî-lbilâd(i)

9.  Ve śemûde-lleżîne câbû-ssaḣra bil-vâd(i)

10. Ve fir’avne żî-l-evtâd(i)

11. Elleżîne taġav fî-lbilâd(i)

12. Fe-ekśerû fîhâ-lfesâd(e)

13. Fesabbe ‘aleyhim rabbuke sevta ‘ażâb(in)

14. İnne rabbeke lebilmirsâd(i)

15. Fe-emmâ-l-insânu iżâ mâ-btelâhu rabbuhu fe-ekramehu ve na’’amehu feyekûlu rabbî ekramen(i)

16. Ve emmâ iżâ mâ-btelâhu fekadera ‘aleyhi rizkahu feyekûlu rabbî ehânen(i)

17. Kellâ(s) bel lâ tukrimûne-lyetîm(e)

18. Velâ tehâddûne ‘alâ ta’âmi-lmiskîn(i)

19. Ve te/kulûne-tturâśe eklen lemmâ(n)

20. Ve tuhibbûne-lmâle hubben cemmâ(n)

21. Kellâ iżâ dukketi-l-ardu dekken dekkâ(n)

22. Ve câe rabbuke vel-meleku saffen saffâ(n)

23. Ve cî-e yevme-iżin bi-cehennem(e)(c) yevme-iżin yeteżekkeru-l-insânu ve ennâ lehu-żżikrâ

24. Yekûlu yâ leytenî kaddemtu lihayâtî

25. Feyevme-iżin lâ yu’ażżibu ‘ażâbehu ehad(un)

26. Velâ yûśiku ve śâkahu ehad(un)

27. Yâ eyyetuhâ-nnefsu-lmutme-inne(tu)

28. İrci’î ilâ rabbiki râdiyeten merdiyye(ten)

29. Fedḣulî fî ‘ibâdî

30. Vedḣulî cennetî

 

Fecr Sûresi Meali (Anlamı)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
 
1. Yemin olsun fecre,
2. On geceye,
3. Çifte ve teke,
4. Geçip gitmekte olan geceye!
5.  Akıl sahibi olanlar için, bunlarda gerçeği kanıtlayan bir yemin değeri var, değil mi?
6.Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
7. Yüksek binalarla dolu İrem’e?
8. Ki, beldeler arasında onun eşi benzeri yaratılmamıştı.
9. Vâdilerde kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semûd kavmine?
10. Büyük saltanat ve çok sağlam kaleler sahibi Firavun’a?
11. Bunların hepsi, yaşadıkları ülkelerde azdıkça azdılar.
12. Taşkınlıklarıyla oralarda çokça bozgunculuk yaptılar.
13. Bu yüzden Rabbin onlar üzerine azap kamçıları yağdırdı.
14. Çünkü Rabbin, kullarını devamlı sûrette gözetlemektedir.
15. Ama insan, Rabbi onu varlıkla sınayıp da kendisine ikramda bulunduğu ve bol bol nimetler verdiği zaman: “Rabbim beni şerefli kıldı” der.
16. Buna karşılık onu darlıkla sınayıp da rızkını kısıverince: “Rab­bim beni rezil, perişan etti” der.
17. Hayır! Doğrusu siz, Allah’tan ikram bekliyorsunuz ama kendiniz yetîme değer vermiyor, ona ikram etmiyorsunuz.
18. Muhtaçları doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
19. Mirastan ne gelse, helâl-haram demeden alabildiğine yiyorsunuz.
20. Malı mülkü de sınırsız bir sevgiyle seviyorsunuz.
21. Hayır! Böyle yapmayın! Yeryüzü birbiri ardınca şiddetle sarsılıp toz-toprak, dümdüz olduğu,
22. Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman!
23. O gün cehennem de bütün dehşetiyle getirilir. İnsan o gün, tüm yaptıklarını birer birer hatırlar; ama bu hatırlamanın ona ne faydası olur ki?
24. Ölümcül bir pişmanlık içinde: “Keşke sağlığımda şu ebedî hayatım için bir hazırlık yapmış olsaydım” der.
25. O gün Allah’ın vereceği azabı hiç kimse veremez.
26. O’nun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.
27. Ey kâmil bir iman ve sâlih amellerle huzûra ermiş nefis!
28. Sen O’ndan râzı, O da senden râzı olarak Rabbine dön!
29. Dürüst ve samimi kullarımın arasına katıl!
30. Cennetime gir!

 

Fecr Sûresi Dinle

 YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.