Kulak Damlası Orucu Bozar mı?

Kulak Damlası Orucu Bozar mı?

Kulağının içine yağ damlatmak orucu bozar. Kulağa damlatılan ilacın orucu bozup bozmayacağı konusu ise tartışmalıdır.
Zira, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu kararı bu hususa şu şekilde açıklama getirmektedir: “Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz. Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar)”

Oruçlu olan kimsenin kulağına ilaç veya su akıtılsa orucunun bozulup bozulmayacağı hususunda ihtilaf vardır. Şafii mezhebinde kuvvetli olan kavle göre ilaç ile su arasında fark olmaksızın her ikisi de kasden kulağa akıtılsa orucu bozulur. Yalnız kulağın dış tarafını yıkamak isterken içine girerse oruç bozulmaz. İmam-ı Azam’a göre kulağa konulan ilaç orucu bozar. Su ise bozmaz. Müfta bih (fetvaya esas) olan bu görüştür. İmameyn’e göre ise kulağa ne akıtılırsa akıtılsın orucu bozmaz. (Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, C.1, s. 259)

Nimet-i İslam müellifi Mehmed Zihni Efendi, aynı eserin Orucu Bozan ve Kazayı Gerektiren Şeyler bahsinin 15. maddesinde “Kulağının içine yağ damlatmak” orucu bozar ve kaza gerektirir demekte ve konumuzla alakalı olarak şu dipnotu düşmektedir: “İttifakan yahut kulağına su damlatmakta en doğru kavil üzere böyledir. Netice şudur ki, yağ akıtmakla orucun bozulmasında ihtilaf yoktur. Ancak akıtılan su ise bunda ihtilaf vardır ki, Hindiyye’de ve şerhlerinde ihtar edildiğine göre, kendiliğinden içeri girmesi veya girdirilmesi bakımlarından orucun bozulması mutlak değildir. Kadihan’ın bu fasıldaki açıklamasına göre kasden içeri girdirilmesi orucu bozucudur, kendiliğinden içeri girmesi orucu bozucu değildir.”

Hangi görüş alınırsa alınsın, burada inisiyatif, tercih, karar ve tabii ki sorumluluk mükellefe ait olacaktır.YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.