Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi; Bakara Suresinin 255. ayeti olup, adını ayette geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi anlamlara gelen “kürsî” kelimesinden almıştır. Okunuşu ve anlamı bakımından önemli ayetlerden birisidir.
Âyetü’l-kürsî’nin fazileti hakkındaki bazı hadislerde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kur’an’da en büyük âyetin Âyetü’l-kürsî olduğunu (Müslim, Müsâfirîn, 258), yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah’ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını (Buhârî, Vekâlet, 10), bu âyetin içinde Allah’ın en yüce isminin bulunduğunu (Müsned, 6/461) ve Kur’an âyetlerinin efendisi olduğunu (Tirmizî, Fezâ’ilü’l-Kur’ân, 2) haber vermiştir.

Ayetel Kürsi Nerede Okunur?

Ayetel Kürsi, namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihten önce de okunur. Aynı zamanda bu ayeti namaz dışında dua olarak İhlas Suresi, Nas Suresi ve Felak Sureleri ile birlikte okumanın iyi olduğu söylenmektedir.
Peygamberimizin Mübarek Sözlerinden:
“Kur’an’da en büyük âyet, Âyetü’l-Kürsî’dir. Bu âyet bir evde okunursa, oraya otuz gün şeytan yaklaşamaz. Her kim her namazın arkasında bunu okursa, ölünce doğru Cennet’e gider. Çocuklarınıza, âilenize ve komşularınıza bu âyeti öğretin. (Peygamber Efendimiz yatağına yatınca, bu âyeti ve bununla birlikte İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okur, eline üfler ve vücudunun her tarafını sıvazlardı.)”

Ayetel Kürsi Fazileti

Muhammed b. İsâ’dan nakledildiğine göre İbnü’l-Aska’ şöyle der:
“Adamın biri Hz. Peygamber’e gelip, ‘Kur’an’ın en faziletli âyeti hangisidir?’ diye sordu.
Resulullah (asm.) şöyle buyurdu: Âllah’u Lâilâhe illâ huve’l-Hayyu’l-Kayyûm… ” (Müslim, Müsafirîn, 258; Ebû Dâvûd, el-Huruf ve’l-Kiraa, 35; İbn Hanbel, V/142).

Başka bir hadiste de: “Kur’an’ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü’l-kürsi’dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. ” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2)

Resulullah (asm.) bir defa Ka’b oğlu Ubey’e, ezberinde olan âyetlerden hangisinin daha yüce olduğunu sormuş, “Allah ve Resulu daha iyi bilir.” cevabını alınca, soruyu tekrar etmiş, bunun üzerine Ubey, bildiği en yüce âyetin “Allahu lâ ilâhe illâhüve’l-Hayyu’l-Kayyûm” olduğunu söylemiştir. Resulullah (asm) aldığı cevaptan memnun olarak Ubey’in göğsüne vurarak “Ey Ebû Münzir! İlim sana kutlu olsun. ” buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Vitir,17)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdular:
“Her şeyin bir şerefi var. Kur’an-ı Kerim’in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur’an ayetlerinin efendisidir.”Ayetel Kürsi”. (Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2)

Âyetel-kürsi’nin Okunması Hakkında Bazı Hadisler:

“Cibril bana geldi. ‘Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Yatağına girdiğin zaman Âyetü’l-kürsi’yi oku. Yani yatmadan evvel Âyetü’l-kürsi’yi oku.’ dedi.”

“Kim farz olan her namazın ardından Âyetü’l-kürsi okursa, ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır.” (Bu hadis sebebiyle her farz namazdan sonra Âyetü’l-kürsi okunur.)

“Kim sabah çıkınca Âyetü’l-kürsi ile ‘Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim’ suresinin evvelindeki iki âyeti okursa, o gün akşama kadar (bela ve kazalardan) mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur.”

“Uyurken Âyetü’l-kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz.”

AYETÜ’L-KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

AYETEL-KÜRSİ  TÜRKÇE OKUNUŞU

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard. Men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min ‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.”

AYETEL-KÜRSİ ANLAMI (MEÂLİ)

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

AYETEL-KÜRSİ DİNLEYORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.