Hac

Hac, Arafat’ta belirlenen özel vaktinde vakfe yapmaktan (bir miktar durmaktan) ve Kâbe-i Muazzama’yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret etmekten ibaret...
Haccın farzları ihram, Arafat vakfesi ve ziyaret tavafı olmak üzere üçtür. Bu farzlardan ihram şart, Arafat vakfesi ile ziyaret tavafı...
Haccın vâcipleri iki kısma ayrılır. Kendi başlarına müstakil olanlara “aslî vacipler”, diğer menâsike bağlı olanlara da “fer’î vâcipler” denir. Aslî...
Resûl-i Ekrem Efendimiz’i (s.a.v) ziyaret vâcibe yakın bir sünnet-i müekkededir. Peygamber Efendimiz’in Medine-i Münevvere’de bulunan kabr-i şerifini ziyaret etmek ve...
Umre yapmak isteyen kimse belirtilen yerlerde (mîkatlarda) ihrama girmek için gerekli hazırlığını yapar. İhrama girmeden önce genel bir vücut temizliği yapılır....
Umre, belirli bir vakte bağlı olmaksızın ihrama girerek tavaf ve sa‘y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibaret olan bir...
Her gücü yetene, hayatında bir defaya mahsus olarak, hac ibadetini yerine getirmesi farz-ı ayındır. İmam Şâfiî’ye göre hac fevrî olmayıp...
Hac ibadetiyle mükellef olan bir kimse farz olan haccını bizzat yerine getirmekten âciz olması halinde vekil tayin ederek yaptırması câizdir....
Hac veya umre için ihrama girmiş olanların din yönünden yapmaları yasak olan şeylere “cinayetü’l-hac” (hac yasakları) denir. Bu işlerde kasıt,...
Hac ve umrede kadınların erkeklerden ayrıldığı hususlar şunlardır: 1. Kadınlar ihramlı iken, yalnızca yüzlerini örtmezler. Elbise, çorap, eldiven ve kapalı...
Kırân haccı, aynı yılın hac aylarında umre ve haccı bir ihramda birleştirmek suretiyle yapılan hacca denir. Bunun için hacceden kişi...
Temettu’ haccı, aynı yılın hac aylarında umre ve hac ibadetlerini ayrı ayrı ihramla yapmaktır. Bunun için hacceden kişi Mekke dışından...
İfrad haccı, ayrıca bir umre yapmadan sadece hac yapmaktır. Bunda şükür kurbanı kesmek vâcip değildir. İster mîkat sınırı dışında, ister...
Sünnetlerin yerine getirilmesi haccın sevap ve faziletini artırır. Mazeretsiz terki mekruhtur. Ancak bu terkten dolayı herhangi bir ceza gerekmez. Peygamber...
Bayram günlerinde Mina’da bulunan cemrelere (taş atma yerlerine) taş atmak vâciptir. Buna dilimizde “şeytan taşlama” denir. Mina’da küçük cemre, orta...
Tavafın yapılışını bu bölümümüzde öğreneceksiniz. Mescid-i Harâm’a abdestli olarak girilir. İçeri girerken ayakkabılar çıkarılır. Vücutta veya elbisede namaza mani pislik...
Tavaf, Hacerülesved’in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Her bir dönüşe “şavt” denir. Yedi şavt bir...
Arafat vakfesi farzdır. Vakfe, bir yerde bir süre durmak demektir. Arafat, Mekke’nin yaklaşık 25 km. güneydoğusunda Harem sınırları dışında bir...
12