Etiket: Tin Suresi Dinle

Sure Hakkında; Tin suresi 8 ayetten oluşmakta olup Mekke’de nazil olmuştur. Tin suresi ismini birinci ayetteki التّ۪ينُ  (tin) kelimesinden alır. Tin...