Akıl ile İlgili Sözler

Akıl ile İlgili Sözler

Akıl; kavrama, düşünme ve bilgi etme gücünü ifade eder. Aynı zamanda muhakeme gücü, zeka, kavrayış, idrak, tutmak gibi anlamlara da gelir. Eşyanın çirkinlik, güzellik, kemal ve noksanıyla ilgili sıfatını idrak eden özelliktir.

Şimdi Allah dostları ve İslam büyüklerinin Akıl ile ilgili sözlerini sizlere aktaracağız:

Akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tâbi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. – Bişr-i Hâfî (k.s.)

İnsanlar üç sınıftır: Adam, yarım adam, sıfır adam… Tam adam odur ki, -kendisine fayda veren bir akla ve reye sahiptir; yarım adam odur ki, akıllılara danışır ve onların reyiyle amel eder; sıfır adam ise, kendisine fayda veren bir akla ve reye sahip olmadığı gibi, hiçbir kimseye de danışmaz… – Ebû Katâde (r.a.)

Ne söyleyeceğini düşünerek konuşan kimse, insanların en akıllısıdır. – İbni Abbas (r.a.)

İnsanların akılları, içinde yaşadıkları devirlerin seviyesi miktarıncadır. – Mutarrıf bin  Abdullah (r.a.)

Uhrevi bir gayeden mahrum olan kişinin akıllılık iddiası, bir yalandan ibarettir. – Vehb bin Münebbih (r.a.)

Kim fâcir kişiye yardım ederse, onun günahlara karşı kamçılamış olur; kim alçak adamdan meded umarsa kendisine ihanet etmiş olur; kim ilmiyle âmil olmayandan ilim isterse cehlini artırmış olur; kim aptal adama ilim öğretmeye çalışırsa, şüphesiz ömrünü faydasız bir şeyle yitirmiş olur, kim nanköre iyilik ederse nimeti yitirmiş olur” – Fudayl bin İyâd (k.s.)

Bir kimse kendini kurtarmak için aklını kullanmasını bilmezse aklı o kimseyi helake götürür. – Ahmed bin Mesrûk (k.s.)

Akıllılara tâbi ol, dünyâya düşkün olmayanlarla güzel geçin, câhillere karşı da sabırlı ol. – Ebû Bekr Verrâk (k.s.)

Akıllı, korktuğu şey başına gelmeden önce, onun çâresine bakandır. – Ebu Osman Hîrî (k.s.)

Akıl göz, Kur’ân ise güneştir. – İmam-ı Gazalî (k.s)

İnsanlığın şerefi aklıyla; asaleti diliyle; şahsiyeti ahlakıyladır. – Hz. Ömer (r.a)

Akıl, insanı helâk edici yerlerden uzak tutan şeydir. Cafer-i Huldî (k.s.)YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.