Abdest Duâları

Abdest Duâları

Namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim tutup okuyabilmek gibi bir takım ibadetleri yapabilmek için abdest almak gereklidir. Abdest alırken, dua okumak veyahutta her bir uzvu yıkarken kelime-i şehadet getirmek müstehabtır. Aşağıda hangi uzvu yıkarken hangi dualar okunur ayrı ayrı verilmiştir. Bu ve benzeri duaları okumak müstehab görülmüştür. Fakat bu ve benzeri abdest dualarını bilmeyenler, her uzvunu yıkarken kelime-i şehadet getirse de olmaktadır. Veya istiğfarda bulunabilir; Rabbena dualarını okuyabilir. Abdest alırken hangi dualar okunmaktadır, sırasıyla belirtelim:

* Elleri yıkarken şu dua okunur.

“Elhamdü lillâhi’llezi ceale’l-mâe tahûran ve’l-İslâme nûran…”
“Suyu temizleyici, İslâm’ı da nûr kılan Allah’a hamdolsun…”
* Ağıza su verirken şu dua okunur.

“Allahümme e’inni alâ tilâveti’l-Kur’an ve zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike…”
“Ey Allah’ım, Kur’an okumak, seni zikir ve sana şükür etmek, sana olan ibadeti güzelleştirmek hususlarında bana yardım et!..”

* Burna su verirken şu dua okunur.

“Allahümme erihnî râihate’l-Cenneti velâ turihnî râihate’n-nâr…”
“Allah’ım, bana Cennet kokusunu duyur, Cehennem kokusunu hissetirme!”

* Yüzü yıkarken şu dua okunur.

“Allahümme beyyid vechî yevme tebyaddu vücûhün ve tesveddü vücûh..”
“Allah’ım, yüzlerin kiminin ak, kiminin kara olduğu o günde, benim yüzümü ak çıkar!”
* Sağ kolu yıkarken şu dua okunur.

“Allahümme a’tinî kitâbî biyemînî ve hâsibni hisâben yesîrâ…”
“Allah’ım, kitabımı sağımdan ver, hesabımı da kolay eyle!”
* Sol kolu yıkarken şu dua okunur.

“Allahümme lâ tu’tinî kitabî biyesârî velâ min verai zahrî…”
“Allah’ım, kitabımı solumdan ve arkamdan verme.”
* Başı meshederken şu dua okunur.

“Allahümme Ezillenî tahte zilli arşike yevme lâ zılle ilâ zıllü arşik…”
“Allah’ım, Arş’ın gölgesinden başka gölge olmadığı günde, beni Arş’ın gölgesinde gölgelendir…”
* Kulakları meshederken şu dua okunur.

“Allahümme’c alnî mine’llezîne yestemiûne’l-kavle feyettebiûne ahseneh…”
“Allah’ım, beni sözü dinleyip de en güzeline uyanlardan eyle…”
* Boynu meshederken şu dua okunur.


“Allahümme a’tik rakabetî mine’n-nâr…”
“Allah’ım, boynumu Cehennem ateşinden âzâd eyle!…”

* Ayakları yıkarken şu dua okunur.

“Allahümme sebbit kademeyye alâ’s-sırati yevme tezillu fîhi’l-akdâm…”
“Allah’ım, ayakların sırat üstünde kaydığı günde, ayaklarımı sırat üstünde sabit eyle, kaydırma!..”

Kişi oruçlu değilse abdest aldığı sudan biraz içip, kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirmelidir.
“Eşhedu en lâilahe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh”
(Ben şehadet ederimk ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederimki, Muhammed (a.s.), O’nun kulu ve Rasûlüdür)

Abdestten sonra bir veya üç kez Kadir Sûresini okumakta abdestin âdâbındandır.

“İnnâ enzelnâhu fî-leyleti’l-kadri. Vemâ edrâke mâ leyletu’l-kadri. Leyletu’l-kadri hayrun min-elfi şehr. Tenezzelu’l-melâiketu ve’r-rûhu fîhâ bi izni rabbihim min-kulli emr. Selâmun hiye hattâ metle’ıl-fecr”
(Biz O (Kur’an)’nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh, o gece her türlü işle iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir.)

 YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.