32 Farz

32 Farz

Müslümanların iman, temizlik ve ibadet hususlarında birey olarak yerine getirmek zorunda oldukları farzların sayısı 32 olarak meşhur olmuştur. 32 Farz; imanın, islamın, abdestin, gusülün, teyemmümün ve namazın farzlarından oluşmaktadır. Her Müslümanın bunları bilmesi ve uygulaması gerekmektedir. Sırasıyla açıklamalı olarak 32 farzı işleyelim:

İMANIN ŞARTLARI
İmanın şartları 6 olup, Cibril hadisinde şöyle ifade edilmiştir: “İmân; Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmaktır” (Buhârî, İmân, 37; Müslim, İmân, I). Hadisten de anlaşılacağı üzere İmanın Şartları şu 6 maddede toplanmaktadır.
1- Allaha İman (Allahü Teâlâ’nın varlığına ve birliğine inanmak)
2- Meleklere İman (Allahü Teâlâ’nın meleklerine inanmak)
3- Kitaplara İman (Allahü Teâlâ’nın indirdiği kitaplara inanmak)
4- Peygamberlere İman (Allahü Teâlâ’nın gönderdiği peygamberlere inanmak)
5- Ahirete İman (Ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak)
6- Kaza ve Kadere İman (Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü Teâlâdan olduğuna inanmak)

İSLAMIN ŞARTLARI
İslamın şartları 5 olup, bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. “İslâm beş şey üzerinde kuruldu: Allah’tan başka ilâh olmadığına, Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek; namaz kılmak; zekât vermek; Ka’beyi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak” (Buhârî, İmân, I, II; Müslim, İmân, 19-22; Tirmizi, İmân, III; Nesâî, İmân, 13) Hadisten de anlaşılacağı üzere İslamın Şartları 5 maddeden oluşmaktadır.
1- Kelime-i Şehadet getirmek
2- Namaz kılmak (Her gün beş kere vakti gelince namaz kılmak)
3- Oruç tutmak (Senede bir ay, Ramazan ayında her gün oruç tutmak)
4- Zekat vermek (Zengin olanın senede bir defa malının zekatını vermesi)
5- Hacca gitmek (Gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir)

ABDESTİN FARZLARI
Abdestin farzları 4 tür ve ayet ile sabittir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Ey inananlar! Namaz kılmak istediğiniz zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın)” (el-Mâide, 5/6)
1- Yüzü yıkamak (Bir defa yüzü yıkamak)
2- Elleri yıkamak (Bir defa elleri dirseklerle yıkamak)
3- Başa meshetmek (Başın dörtte birini meshetmek)
4- Ayakları yıkamak (Ayakları topuklarla birlikte yıkamak)

GUSLÜN FARZLARI
Guslün farzları 3 tür. Ayette şöyle buyurulur: “Eğer siz cünüp iseniz, tertemiz yıkanınız ” (el-Mâide, 5/6).
1- Ağzı yıkamak (Mazmaza, Boğaza kadar ağzı çalkalamak)
2- Burnu yıkamak (İstinşak, Genze kadar burna su çekmek)
3- Bütün bedeni yıkamak (Bütün vücudu iğne ucu kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkamak)

TEYEMMÜMÜN FARZLARI
Teyemmümün farzları 2 dir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Su bulamadığınız taktirde temiz toprağa teyemmüm ediniz” (el-Mâide, 5/6)
1- Niyet (Ne için teyemmüm ediyorsa ona niyet etmek)
2- Elleri toprağa veya toprak cinsinden bir şeye iki kere vurup, yüzü ve kolları meshetmek. (İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamını mesh etmek. Tekrar elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu mesh etmek.)

NAMAZIN FARZLARI
Namazı farzları 12 dir. Bu farzların altısı namazın dışında (namazın şartları), altısı namazın içindedir (namazın rükünleri).
Namazın Şartları (Altıdır): Namazın dışında kalan fakat namaz kılabilmek için mutlaka yapılması gereken şeylere namazın şartları denilir. Namazın Şartları şunlardır:
1- Hadesten taharet (Abdesti yoksa abdest almak)
2- Necasetten taharet (Namaza mani olan pisliklerden arınmak)
3- Setr-i avret (Görülmesi şer’an caiz olmayan yerleri örtmek)
4- İstikbal-i Kıble (Namaz kılarken kıbleye yönelmek)
5- Vakit (Her namazı vaktinde kılmak)
6- Niyet (Hangi vaktin namazını kılıyorsa ona niyet etmek)
Namazın Rükünleri (Altıdır): Namazın sıhhatli olması için yapılması gereken ve namazı oluşturan ana unsurlara rükün denir. Namazın rükünleri altı olup şunlardır.
1- İftitah Tekbiri (Namaza, Allahü Ekber lafzıyla başlamak)
2- Kıyam (Namaz kılarken ayakta durmak)
3- Kıraat (Namazda Kur’an okumak)
4- Rüku (Rükuya varmak. Rüku, eğilmek demektir)
5- Sücud (Namazda secdeye varmak)
6- Ka’de-i ahîre (Son oturuş; Namazın sonunda tahiyyat okuyacak kadar oturmak)

32 FARZ TABLOSU

32 FARZ DİNLEYORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.