Hacet Namazı

Hacet Namazı

Hacet namazı, dünya veya ahiret ile ilgili herhangi bir, ihtiyacın karşılanmasını dilemek niyeti ile kılınan nafile bir namazdır. Hacet namazı menduptur.

Kur’ân, “Sabırla ve namazla Allah’tan yardım dileyin”(el-Bakara, 2/45) buyurur. Mü’minler; yalnız Allah’a kulluk etmek ve yalnız O’ndan yardım dilemekle yükümlüdürler (el-Fâtiha, 1/4). Bu nedenle bir ihtiyaç içindeki insanın namaz ve dua ile Allah’a yönelmesinden, O’ndan yardım dilemesinden daha mâkul birşey olamaz. Hâcet namazı bu yöneliş ve dilemenin bir mukaddimesi niteliğindedir.
Abdullah b. Ebî Evfâ (r.a)’dan nakledildiğine göre, Rasûlüllah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: Her kimin Allah’dan bir dileği olursa veya insanlardan bir isteği olursa, önce abdest alıp iki rekat namaz kılsın, sonra Allaha hamd ve senada bulunsun ve Hz. Peygambere salatü selâm getirsin. Sonra şu duayı okusun: “Lâ ilâhe illallahul-halîmül-kerîm. Sübhânellahi Rabbil-arşil-azîm. el-Hamdü lillâhi Rabbil-âlemin, nes’elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike vel-ganîmete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ismin. Lâ teda’lî zenben illâ gafertehû ve lâ hemmen illâ mezahtehû ve lâ hâcete hiye leke rizan illâ kadaytehâ yâ erhamerrâhimîn “.
Anlamı: “Halîm ve kerîm olan Allah’dan başka ilâh yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah’ı tesbih ederim. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Allah’ım! Rahmetini gerektiren şeyleri, kesin affını, her iyiliği elde etmeyi, her günahtan uzak olmayı senden dilerim. Affetmediğin hiç bir günah, feraha çıkarmadığın hiç bir tasa, senin rızana uygun olan hiç bir ihtiyacı da karşılamadan bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım” (Tirmizî, Vitr,17; İbn Mâce, 189)

Hacet namazının belirli bir vakti yoktur. Kerahet va­kitlerinin dışında, gece ve gündüz her zaman kılınabilir. Hacet namazı bitince Allah’a hamd ve senâ, Rasûlullah’a salât ve selâmdan sonra hâcet duası okunur. Dünya ve ahiret ile ilgili hacet söyle­nerek yüce Allah’a dua edilir. Hacetin giderilmesi istenir.

Hacet Namazı Kaç Rekat? Hacet Namazı Nasıl Kılınır?
Mendûb olan hâcet namazı, yatsı namazından sonra iki, dört ya da on iki rekât olarak kılınır. Hacet namazına “Niyet ettim Allah rızası için Hacet namazı kılmaya” şeklinde niyet edilir. 2 rekat kılmak isteyenler sabah namazının sünneti gibi bu namazı kılacaktır. Hz. Peygamber (s.a.v)’den gelen bir rivâyete göre hâcet namazının ilk rekâtında Fâtiha’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî, diğer rekâtta (ya da rekâtlarda) da Fâtiha’dan sonra birer defa İhlâs ve Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur.YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.