Namaz Sureleri Sırası

Namaz Sureleri Sırası

Namazda Fatiha Suresinden sonra okunan zamm-ı surelerin Kur’an-ı Kerim’deki sırasına göre okunması gereklidir. Örneğin, birinci rekatta Fil suresi okundu ise ikinci rekatta Kurayş suresi okunmalıdır. İkinci rekatta, birinci rekatta okunan sûrenin üstündeki sûreyi okumak mekruhtur. (Fakat başlanmış ise terk edilmemelidir. Unutarak yapmak mekruh değildir.)

İkinci rekatta, birinci rekatta okuduğundan sonraki kısa sureyi atlayarak, daha sonrakini okumak mekruhtur. Aşağıya doğru iki sûre atlayıp sonrakini okumak mekruh değildir. Bu durum kısa sûrelerde böyledir. Örneğin, Fil suresini ilk rekatta okuyan kimse, ikinci rekatta ya Kurayş suresini veyahutta Kevser suresi veya aşağısındaki bir sureyi okumalıdır. İki sûre atlayıp Maun suresini okuması mekruhtur.

Birinci rekatta Nas suresini okuyan bir kimsenin, ikinci rekatta da bu sureyi okuması uygun olur. Zira tekrar etmek, geriye dönüp okumaktan daha iyidir.

Sureleri sırasına göre okumak bir namaz içindeki iki rekat arasında geçerlidir, başka namazlarda sureler kendi arasında sırasına uygun şekilde okunur.

Namazda Okunan Zamm-ı Surelerin sırasını belirterek devam edelim:

105. Fil
106. Kureyş
107. Mâun
108. Kevser
109. Kâfirûn
110. Nasr
111. Leheb
112. İhlâs
113. Felak
114. Nâs

Şimdi bu hususları daha da açarak devam edelim; (bk. Celal YILDIRIM, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı)

Namazda, Kur’ân’da düzenlendiği gibi sûrelerin tertibine uymak sünnettir. Bunun müstehab olduğunu söyliyenler de var. O halde birincilere göre, birinci rek’atte okuduğu sûreden önce geleni ikinci rek’atte okumak mekruhtur. Âyetler arasındaki tertibe böylece riâyet gerekir. Bir rek’atte birkaç âyet okurken, sıra ve tertibi atlamak, yani bir âyet okuduktan sonra bir ya da birkaç âyet atlıyarak başka bir âyet okursa, bunda kerahet var diyenler olduğu gibi, bir beis yoktur, diyenler de var. Hüküm, tamamen sûreler hakkındaki gibidir. (El-Muhit / Serahsi – Fetâvâ-yi Hindiyye.)

Namazların Fatiha sûresinden sonra, bir miktar daha Kur’an okunması gereken rekatlarında tam bir sûre okunması daha faziletlidir. Bununla beraber bir sûrenin bir kısmı bir rekatta, diğer kısmı da öteki rekatta okunabilir, bunda kerahet yoktur.

Namazın bir rekatında bir sûre, diğer rekatında da arada iki veya daha ziyade bulunmak üzere aşağıya doğru başka bir sûre okunması mekruh değildir. Fakat arada bir sûrenin bulunması mekruhtur. Ancak terk edilen bu sûre, önce okunan sûreden en az üç âyet miktarı uzun bulunuyorsa mekruh olmaz.

Namazda bir sûrenin bir âyetinden arada en az iki âyet bulunmak üzere diğer âyetine geçmek mekruh değildir. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça geçmemektir.

Bir rekatta iki sûreyi toplayarak okumakta kerahet yoktur. Ancak arada bir veya birkaç sûre bırakılmış olursa mekruh olur. Bununla beraber farz namazlarda böyle iki sûrenin bir rekatta toplanmaması daha iyidir.

Zaruret olmadıkça, bir rekatta bir âyetten diğer âyete geçmek mekruhtur. Aralarında üç âyet dahi bulunsa böyledir. Eğer yanılarak böyle bir geçiş yapılmış olur da sonra hatırlanırsa, bu âyetler sıraları üzere yeniden okunur.

Bir namazda bir âyet-i kerime tekrarlansa veya bir sûre bir rekatta iki defa okunsa veya bir sûre iki rekatta da okunsa bakılır: Eğer yalnız başına kılınan bu namaz bir nafile namaz ise mekruh olmaz. Fakat farz namaz ise, unutmak veya başka bir sûre bilmemek gibi bir özür bulunmadıkça mekruh olur.

Farz namazlarla nafile namazlarda, ikinci rekatları birinci rekatlardan uzun yapmak mekruhtur. Fakat nafilelerde üçüncü rekatları birinci ve ikinci rekatlardan uzun tutmakta kerahet yoktur. Çünkü nafilelerde her iki rekat müstakil bir namaz sayılır.

Son olarak Dr. Şerafettin KALAY’ın “Zammı Surelerin Sırası Nasıl Olmalıdır?” sorusuna verdiği cevabı içeren videoyu seyredelim.

ETİKETLER:


YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.