Namazı Bozan Durumlar

Namazı Bozan Durumlar

Herhangi bir namazın şart ve rükünlerinden biri bulunmadığında, namaz fasid olur. Aynı şekilde şart ve rükünleri üzerine başlanan bir namaz da bazı sebeplerden dolayı bozulabilir. Bu şekilde namazın bozulmasına sebep olan şeylere “Müfsidat-ı Salat” denir. Bir ibadet fasid ve batıl olduğunda yeniden yapılması vacip olur.
NAMAZI BOZAN ŞEYLER
1. Yanılarak, namazda olduğunu unutarak, uyuklayarak veya bilmeyerek az olsun çok olsun namaz esnasında konuşmak namazı bozar. Aynı şekilde bir toza üflemek veya bir şeyden bezginlik göstermek için “ üf “ “ tüh “ gibi sesler çıkarmak da namazı bozar. (Yüce Allah’ın korkusundan yahut cennet veya cehennemi hatırlamaktan dolayı ağlamak ve inlemek namazı bozmaz. Aynı şekilde; namaz kılmakta olan kimse, kendisini çağırana veya içeriye girmek için izin isteyen kimseye, namazda olduğunu anlatmak için “elhamdülillah“ veya “ subhanallah “ dese yahut okuyuşunu aşikar yapsa, namazı bozulmaz.)
2. Kuran-ı Kerim veya hadis-i şeriflerde bulunmayan herhangi bir duanın namaz içinde okunması namazı bozar.
3. Yanılarak da yapılsa; selam almak veya selam vermek namazı bozar.
4. Namaz kılan bir kimseye “İleri git, yanında namaz kılacak kimseye yer ver “ denildiğinde namaz kılan kişide buna uyarak ileri giderse, bu kişinin namazı bozulmuş olur. Ancak kendiliğinden biraz çekilerek namaz kılacak kimseye safta yer açması namazı bozmaz.
5. Namaz içinde çok sayılan iş ve hareket (amel-i kesir) namazı bozar. Amel-i kesir: Namaz kılan kimsenin namazda olmadığı fikrini verecek kadar çok hareket yapmasıdır.
6. Bir kimse namazda kendi imamından başka bir kimsenin okuduğu Kuran’daki yanlışlığı veya takıldığı yeri düzeltse namazı bozulur. Fakat kendi imamı için düzeltme yapsa namazı bozulmaz.
7. Namaz kılan kişi bir rekatta herhangi bir yerini, birbiri ardınca üç defa kaşısa namazı bozulur.
8. Gusül veya abdest almayı gerektiren bir durumun olması neticesinde namaz bozulur.
9. Namaz için necasetten tahareti gerektiren bir durumun olması. Yani, namaz kılanın elbisesine, bedenine veya namaz kıldığı yere bir necasetin bulaşmış olması namazı bozar.
10. Namazın farzlarından herhangi birisinin yapılmaması. Mesela; iftitah tekbiri almamak, kıraat farzını yerine getirmemek, rüku veya sücud yapmamak, ya da namazın sonunda teşehhüt miktarı oturmamak; başlanmış olan namazı bozan hâllerdendir.
11. Namazda iken mesh müddetinin dolması, yara iyileştiği için üzerindeki sargının düşmesi namazı bozar.
12. Bilerek veya bilmeyerek, namazda bir şey yemek, içmek, sakız çiğnemek, ağza şeker alıp eridikçe onu yutmak.
13. Namazda kişinin kendi işiteceği derecede gülmesi namazı bozar.
14. Namaz kılan kişinin, bilerek göğsünü kıbleden çevirmesi namazı bozar. Sadece yüzün kıbleden çevrilmesi namazı bozmaz, fakat bu şekilde namaz kılmak mekruhtur.
15. Gerekli bir sebep olmaksızın namazda yürümek namazı bozar.
16. Özürsüz olarak imamın hizasından öne geçmek namazı bozar.
17. Özürsüz olarak öksürmek -iki harf çıkartacak şekildeyse- namazı bozar.
18. Namazın bir rüknünü kılacak kadar bir süre avret yerinin açık kalması namazı bozar.
19. Tekbir getirilirken “Allahu Ekber” sözünün ilk harfini çekerek okumak. “Âllahu Ekber” demek gibi. Burada “Allah, en büyüktür” anlamı yerine, “Allah mı daha büyüktür?” anlamı çıkacağından, bu şekilde bir okuyuş, namazı bozar.
20. Su bulunmadığı için teyemmüm eden bir kimsenin namaz kılarken suyu görmesi ve suyu kullanma imkanına kavuşması ya da mest üzerine mesheden bir kimsenin mesh süresinin sona ermesi veya namazda iken mestin, ayağından çıkması, namazı bozar.
21. Namazda “Ka’de-i Ahire-Son Oturuş” farzı yerine getirilmeden, kalkılıp namaza bir rekat daha eklemek, namazı bozar. Fakat Ka’de-i Ahire’den sonra yanılarak kalkıp bir rekat daha kılmak, namazı bozmaz. Ancak bu durumda ek rekata da bir rekat daha ekleyip selam verilmelidir. Böylece son iki rekat, nafile kabul edilir. Çünkü son ka’de ile zaten namaz bitmiş sayılır.
22. Sorulan bir soruya namazda iken cevap vermek. Bu cevap, ayet ile de olsa namazı bozar.
23. Namaz sırasında bayılmak, cinnet getirmek.
24. Farz olan kıraati, Kur’an-ı Kerim’e bakıp okumak.
25. Sabah namazı kılınırken güneşin doğması, Cuma namazı kılınırken ikindi vaktinin girmesi, Bayram namazı kılınırken zeval vaktinin olması da, başlanmış olan bu namazları bozan hâllerdendir.
26. Ağız dolusundan az olan bir kusuntu elde olmadan yutulursa namaz bozulmaz.
27. Şaşılacak, sevinilecek ya da üzüntü verecek herhangi bir habere; “elhamdulilah, subhanallah, lailahe illallah “ diyerek ya da herhangi bir şekilde karşılık vermek namazı bozar
28. İmama uyan bir kimsenin herhangi bir rüknü imamdan önce yapması namazı bozar. (İmama uyan kimse, bu duruma çok ehemmiyet gösterilmeli ve hareketlerini imam başladıktan sonra yapmalıdır)
29. Manayı bozacak derecede ayetleri yanlış okumak namazı bozar. Bunun için namazda okunan yerlerin doğru okunmasına dikkat edilmelidir. Bunun için Fâtiha sûresi başta olmak üzere, ezberlenen her sûre ve duânın, güzel okuyan bir kimse önünde kontrol ettirilmesi gerekir.
Şafii ve Hanbeliler’e göre Fatiha dışındaki okuyuşlarda kasıtlı olmamak şartıyla meydana gelen hata sebebiyle namaz bozulmaz. Bu bakımdan, özellikle Fatiha’yı hatasız öğrenmeye, doğru ezberleyip doğru okumaya çalışmak iyi olur.
30. Aynı cemaatte bulunan bir kadının yanında veya arkasında olmak. Bu, erkeğin namazını bozar.

ŞAFİİLERDE NAMAZI BOZAN ŞEYLER
1. Küçük olsun büyük olsun hadesin arız olması.
2. Namaz kılan kimsenin vücuduna, elbisesine veya namaz kıldığı yere necasetin değmesi.
3. Kasten bir anlık dahi olsa avret yerinin açılması.
4. Bir mana ifade etsin ya da etmesin iki harf veya bir mana ifade eden bir harfi söylemek.
5. Rükû ve sücud gibi fiili bir rüknü bilerek fazla getirmek veya namazda olmayan yürüme veya vurma gibi üç harekette bulunmak. Büyük bir adım atmak az iş de olsa namazı ifsad eder.
6. Yemek yemek veya su içmek.
7. Niyetini değiştirmek.
8. Kıbleden yüz çevirmek veya çevirtilmek.
9. Fiil veya söz ile irtidat etmek.
10. Kısa rükün olan itidali, Fatiha kadar, iki secde arasındaki celseyi de teşehhüt kadar uzatmak.
11. İki fi’l-i rüknî ile imamdan mazeretsiz geri kalmak veya bilerek imamdan önce bir rükn-i fiiliyi getirmek. Meselâ, imam Fatiha’da olduğu hâlde hem rükû hem itidal getirmek.
12. Mest müddetinin doldurulması.
13. Niyet veya namazın şartlarından birisinde şüpheye düşmek.
14. Namazdan çıkmak için azmetmek veya tereddüt etmek.

DİB tarafından hazırlanmış ve Namazı Bozan Şeylerin açıklandığı videoyu seyredelim:

ŞAFİİLERDE NAMAZI BOZAN ŞEYLER
1. Küçük olsun büyük olsun hadesin arız olması.
2. Namaz kılan kimsenin vücuduna, elbisesine veya namaz kıldığı yere necasetin değmesi.
3. Kasten bir anlık dahi olsa avret yerinin açılması.
4. Bir mana ifade etsin ya da etmesin iki harf veya bir mana ifade eden bir harfi söylemek.
5. Rükû ve sücud gibi fiili bir rüknü bilerek fazla getirmek veya namazda olmayan yürüme veya vurma gibi üç harekette bulunmak. Büyük bir adım atmak az iş de olsa namazı ifsad eder.
6. Yemek yemek veya su içmek.
7. Niyetini değiştirmek.
8. Kıbleden yüz çevirmek veya çevirtilmek.
9. Fiil veya söz ile irtidat etmek.
10. Kısa rükün olan itidali, Fatiha kadar, iki secde arasındaki celseyi de teşehhüt kadar uzatmak.
11. İki fi’l-i rüknî ile imamdan mazeretsiz geri kalmak veya bilerek imamdan önce bir rükn-i fiîliyi getirmek. Meselâ, imam Fatiha’da olduğu hâlde hem rükû hem itidal getirmek.
12. Mest müddetinin doldurulması.
13. Niyet veya namazın şartlarından birisinde şüpheye düşmek.
14. Namazdan çıkmak için azmetmek veya tereddüt etmek.YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.