Namazın Farzları

Namazın Farzları

Namazın sahih yani geçerli olabilme şartları (namazın farzları) onikidir tanedir. Bu şartlar yerine getirilmediği taktirde namaz sahih olmaz. Namazın şartlarından altısı namazın dışındadır ki bunlara “Namazın Şartları” denir. Altısı da namazın içindedir. Bunlara da “Namazın Rükünleri” denir. Namazın sahih olabilmesi için oniki farzın eksiksiz olarak yerine getirilmesi gereklidir.

NAMAZIN ŞARTLARI
1) Hadesten Taharet: Hades denilen manevi kirin (veya hükmi kirliliğin) giderilmesi için, abdest almak, gerekli hallerde gusül yapmaktır.
2) Necasetten Taharet: Namaz kılacak kişinin, bedeninde, üzerindeki elbisede ve namaz kılacağı yerde pislik varsa bunları temizlemektir.
3) Setr-i Avret: Namaz kılacak kişinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir.
4) İstikbal-i Kıble: Namazı kıbleye dönerek kılmaktır. Kıble, Mekke şehrindeki kutsal bina olan Kâbe yönüdür.
5) Vakit: Namazları kendi vakitleri içinde kılmaktır. Vakti gelmeden bir namazı kılmak caiz değildir.
6) Niyet: Hangi namazı kıldığını bilmek ve kalbinde hatırlamaktır. Niyetin dil ile söylenmesi sünnettir.

NAMAZIN RÜKÜNLERİ
1) İftitah Tekbiri: Namaza başlarken tekbir almak demektir.
2) Kıyam: Namazda ayakta durmak demektir.
3) Kıraat: Namazda ayakta iken (kendi duyacağı kadar bir sesle) biraz Kur’an okumaktır.
4) Rükû’: Namazda eller diz kapağına erişecek kadar eğilmektir.
5) Sücûd: Rükû’dan sonra ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymaktır.
6) Ka’de-i Ahîre: Namazın sonunda “Ettehiyyatü” okuyacak kadar oturmak demektir.

Şimdi de namazın farzlarının videosuna geçelim.

ŞAFİİLERE GÖRE NAMAZIN ŞART VE RÜKÜNLERİ
Şart; vücup ve sıhhat şartları olmak üzere iki kısımdır.
VÜCUP ŞARTLARI (Altıdır)
1. İslam olmak
2. Baliğ olmak
3. Akıllı olmak
4. Hayız ve nifastan pak olmak
5. Azalan selamette olmak
6. Peygamber’in (sav) davetini duymak
SIHHAT ŞARTLARI (Dokuzdur)
1) Hadesten pak olmak
2) Vücut, elbise ve namaz kılınan yerin necasetten temiz olması
3) Setr-i avret
4) İstikbali Kıble
5) Vaktin girdiğini bilmek
6) Namazın nasıl kılınacağını bilmek
7) Konuşmayı bilerek terk etmek
8) Rüku ve sücud gibi fiili bir rüknü bilerek fazla yapmamak
9) Yememek ve içmemek
NAMAZIN RÜKÜNLERİ (On yedidir)
Niyet etmek, İftitah tekbiri almak, Kıyam, Fatiha-ı Şerife’yi okumak, Rüku’a varmak, tumaninet, yani rükûda vücut azaları sakin bir şekilde bir müddet beklemek, itidal, rükûdan doğrulunca beli ve başı dik tutup düzgünce durmak, itidalde tumaninet, her iki rekatta iki kere secde etmek, secdede tuma’ninet yapmak, iki secde arasında oturmak, iki secde arasındaki oturuşta tuma’ninet yapmak, biraz sâkince beklemek, selamdan önceki oturuş, Son teşehhütü okumak, son teşehhütün sonunda Peygamber (sav)’e salavat getirmek, Birinci selamı vermek, Rükünlerin tertibine riayet etmek.
Tuma’ninet: İki hareket ve rükün arasında ara verip sâkin bir şekilde durmaktır.
İtidal: Rükudan kalktıktan sonra, en az bir tesbih (sübhenallah) diyecek kadar dik bir vaziyette beli doğrultarak ayakta durmaktır.YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.