Secde Ayetleri

Secde Ayetleri

Kuran-ı Kerim’de bulunan ve secde ayetleri diye bilinen ondört ayetten birisi okununca secde yapmak vaciptir. Bu 14 secde ayetinin Kuran-ı Kerim’de bulundukları yerler şöyledir:

1. A’raf Suresi, 7/206
2. Ra’d Suresi, 13/15
3. Nahl Suresi, 16/49
4. İsrâ Suresi, 17/107
5. Meryem Suresi,19/58
6. Hac Suresi, 22/18
7. Furkân Suresi, 25/60
8. Neml Suresi, 27/25
9. Secde Suresi, 32/15
10. Sâd Suresi, 38/24
11. Fussilet Suresi, 41/37
12. Necm Suresi, 53/62
13. İnşikâk Suresi, 84/21
14. Alak Suresi, 96/19

Kur’an-ı Kerim’de geçen 14 secde ayeti ve mealini verelim:

“Kuşkusuz Rabbin katındakiler O’na kulluk etmekten kibirlenmezler, O’nu tesbih eder ve yalnız O’na secde ederler.” (A’raf Suresi, 7/206)


“Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah’a secde ederler.” (Ra’d Suresi, 13/15)


“Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler.” (Nahl Suresi, 16/49)


“De ki: “Ona ister inanın, ister inanmayın. şüphesiz, daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur’an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.” (İsrâ Suresi, 17/107)


“Onlara, çok merhametli olan Allah’ın âyetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.” (Meryem Suresi,19/58)


“Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde ediyor” (Hac Suresi, 22/18)


“Onlara: Rahmân’a secde edin! denildiği zaman: “Rahmân da neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç!” derler ve bu emir onların nefretini arttırır.” (Furkân Suresi, 25/60)


“(Şeytan böyle yapmış ki) göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah’a secde etmesinler.” (Neml Suresi, 27/25)


“Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler.” (Secde Suresi, 32/15)


“Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı, tevbe edip Allah’a yöneldi.” (Sâd Suresi, 38/24)


“Eğer Allah’a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a secde edin!” (Fussilet Suresi, 41/37-38) (İmam Şafiî’ye göre, secde 37. âyetde yapılır. Fakat İmam Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre 38. ayet de yapılmalıdır. Çünkü söz orada tamam oluyor.)


“Haydi Allah’a secde edip O’na kulluk edin!” (Necm Suresi, 53/62)


“Onlar kendilerine Kur’an okununca secde de etmezler.” (İnşikâk Suresi, 84/21)


“Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş.” (Alak Suresi, 96/19)YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.