İnşirah Suresi

İnşirah Suresi

İnşirah Suresi, Mekke döneminde inmiş olup, 8 ayetten oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim’in doksan dördüncü suresi olup, Duha suresinden sonra Mekke’de inmiştir. Sureye ismini veren inşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelmektedir. Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) gönül ferahlığına kavuşturulduğu için bu isim verilmiştir.
İnşirah Suresinin Konusu
Surede Yüce Allah’ın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e manevi lütufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

İnşirah Suresinin Fazileti
Her zorluktan sonra kolaylığın iki defa tekrar edilerek bildirilmesi, müminleri zorlukları göğüslemeye teşvik etmektedir. Her gecenin gündüzü, karanlığın aydınlığı olduğu gibi, zulmün arkasından da adâletin, küfrün ardından İslâm hâkimiyetinin gelmesi umulur. Ancak bu kolaylıklara ulaşmak için yüce Allah’a yönelme ve kulluk gereklidir.
Ayrıca İbn Âşûr’un 7.ayet ile ilgili şu açıklaması da dikkat çekici ve Müslümanlara yol göstericidir: “Önemli işlerden birini tamamlayınca, ardından başka bir işe yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın”
Arapça bir beyitte şöyle denilir:
Izâ dâkat bike’d-dunya fe fekkir fî Elem Neşrah
Fe usran beyne yusrayni izâ fekkertehu fefrah
“Dünya seni bunalttığında hemen Elem Neşrah suresini düşün.
Bir zorluğun iki kolaylık arasında durduğunu düşün ve ferahla!”
Demek ki, hayatta zorlukları yaratan Allah Teala, kullarına bu zorlukları aşsın diye önünde ve sonunda kolaylıklar da lütfettiğini bilmemizi istiyor bizlerden…
O halde denilebilir ki; Sıkıştın mı? Kalbin mi daraldı? hemen Elem Neşrah oku ki, kalbin genişlesin, manevi sıkıntıların senden uzaklaşsın İnşaallah…

İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU

Elem neşrah leke sadrake. Ve vedagnâ anke vizrake. Ellezî enkada zahrake. Ve rafe’nâ leke zikrak. Fe inne meal usri yusrân. İnne meal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

İNŞİRAH SURESİ ANLAMI (MEALİ)

1. (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2-3. Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
4. Senin şânını yükseltmedik mi?
5. Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
6. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
7. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
8. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

İNŞİRAH SURESİ DİNLEYORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.