Fitre Ne Kadar

Fitre Ne Kadar

Fitre dört cins gıda maddesinden aşağıdaki miktarlarda verilir.
Buğdaydan yarım sâ‘ = 1460 gr.
Arpa, üzüm ve hurmadan 1 sâ‘ = 2920 gr.
Şâfiîler’e göre fitre her çeşit hububattan, hurma ve kuru üzümden 1 sâ‘ olarak verilir. Ancak fitre ülkede veya mükellefin bulunduğu bölgede en çok tüketilen gıda maddelerinden biri olarak ödenmelidir.
Görüldüğü gibi fitre fakihlerin çoğunluğuna göre, buğday dahil yukarıda sayılan bütün gıda maddelerinden 1 sâ‘ olarak verilmektedir. Hanefîler’e göre diğerlerinde aynı olsa da buğdaydan 1/2 sâ‘ verilmektedir.

Fitre miktarı olarak, bir şahsın bir günlük normal yiyeceğini sağlayacak miktarın ölçü alınması. Bu miktarın hadislerde zikredilen gıda maddelerinden en ucuzunun bedelinden daha düşük olmaması da gerekir. Bu usul benimsendiğinde fitre verilecek fakirin hayat şartlarına göre bir günlük gıda ihtiyacı değil fitre veren kimsenin kendi günlük gıda tüketim ortalamasının ölçü alınması, fitrenin mâna ve gayesine daha uygundur. Kur’an’da yemin kefâretiyle ilgili olarak “Ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek” (el-Mâide 5/89) ifadesi böyle bir ölçünün alınmasını haklı ve gerekli kılmaktadır. İmam Şâfiî’nin ictihadı da, herkesin ortalama olarak tükettiği yiyecek maddelerinden fitre vermesi gerektiği şeklindedir (Şâfiî, el-Ümm, II, 59).

Bu maddeler ve ölçüler İslâm’ın ilk günlerinde ve peşinden gelen devirlerde günlük olarak kullanılıyordu. Fitreden gaye, bir fakirin sabah akşam olmak üzere günlük yiyecek ihtiyacını karşılamaktır. Bunu temin eden şey fitre için yeterlidir. Bu da herkesin kendi günlük yiyeceğinin ortalamasıdır. Fitrede temel ölçü budur. Malî durumları iyi olanların, bu ölçülerden daha fazla vermeleri faziletlidir. Fitre, yukarıda sayılan gıda maddelerinden verilebileceği gibi, onların değerleri de verilebilir. Günümüzde yaygın olan ödeme şekli paradır. Fakirin kullanabileceği ve yararına olanı tercih etmek gereklidir.YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.