Orucun Vakti

Orucun Vakti

Orucun vakti, ikinci fecirden yani imsaktan güneşin bat­masına kadar olan süredir. Başlangıç için “fecr-i sâdık” de­nilen fecrin ikinci gerçek aydınlığı dikkate alınır. Günümüz­de imsak vakti takvimle belirlendiği için, o vakte dikkat et­melidir.

Yanlışlık veya dalgınlıkla imsakin bitiminden sonra ye­mek yiyen kimse, o günü oruçlu olarak tamamlamalı ve ay­rıca kazâ etmelidir.

Güneşin batıp batmadığını kesin olarak bilmeyen kim­senin iftar etmesi câiz değildir. Çünkü şüphe varsa, gün­düz devam ediyor demektir. Böyle şüpheli bir halde iftar et­tikten sonra gerçek durum anlaşılmazsa, şüpheli halde orucunu açan kimseye o günü kazâ etmesi gerekir. Fakat güneş batmadığı hakkındaki kanaati daha kuvvetli iken, zayıf bir ihtimalle hareket edip orucunu açarsa üzerine kefâret de gerekir.

Top veya davul sesiyle, kandillerin yakılmasıyla ve ezan ile oruca başlarken veya oruçtan çıkabilmek için gü­venilir bir takvim ve saatle de kontrol edilmelidir.

Ramazan orucu bir aydır. Ayın süresi, bazı yıllarda yir­mi dokuz bazı yıllarda otuz gün olur. Ramazan ayı yirmi dokuz gün olduğu zaman oruç yine tamdır. Çünkü farz olan ayın tamamında oruç tutmaktır. Oruç zamanı kamerî (hicrî) aylara göre tayin edildiğinden her sene evvelki se­neye göre on bir gün evvel gelir. Şemsî (milâdî) takvim 365, kamerî (hicrî) takvim 354 gündür.

Ramazan orucu hava açık olunca hilâli görmekle, hava bulutlu ve tozlu olup da hilâl görülmezse şâban ayının otuz güne tamamlanmasıyla farz olur ve oruç tutmaya başlanılır.YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.